Vierde NMT Human Capital Themabijeenkomst met leden in hoofdrol was feest van herkenning

De jaarlijkse NMT Human Capital Themabijeenkomst werd bezocht door diverse HR-professionals werkzaam bij leden van NMT. Zowel scheepswerven als maritieme toeleveranciers. De Duurzaamheidsfabriek bood een fijne entourage voor de diverse workshops en het plenaire deel. Voor velen was de bijeenkomst een feest van herkenning. Interessant om een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen!

Meer informatie

Peter Wemmers (Royal IHC), voorzitter van de Werkgroep NMT HC Themabijeenkomst 2018, heette de aanwezigen van harte welkom in de Duurzaamheidsfabriek. Een van de bekendste plaatsen waar het bedrijfsleven succesvol samenwerkt met het onderwijs. Wemmers; “Deze themamiddag is vormgegeven met workshops door mensen die zelf in de sector als HR-professional aan het werk zijn.”

Bas Ort, voorzitter van Netherlands Maritime Technology (NMT) en partner bij Zwartbol Advocaten trad vervolgens naar voren voor een lagerhuis discussie. De stellingen leidden tot veel discussie en Ort, die op vrolijke wijze de discussie leidde, toverde geregeld een lach op de gezichten van de aanwezigen. Wemmers verdedigde de stelling ’24/7 de vitaliteit van elke medewerker monitoren is de sleutel tot goed werkgeverschap’. “De bedoeling hiervan is om mensen in balans te houden.” Een andere stelling ‘Goed werkgeverschap ; onzin. Het gaat om goed werkgeverschap’, zette aan het denken. Tanja van der Pols – De Meza van Oceanco was echter duidelijk; “Goed werkgeverschap leidt tot goed werknemerschap.”

Na de lagerhuisdiscussie gingen de workshoprondes van start. Wemmers en Marloes Jonkman van A+O Metalektro, verzorgden de workshop ‘Integrale aanpak Duurzame Inzetbaarheid’. De workshop werd ingeleid met eerst even kort in de spiegel kijken. Want, wat doe ik er eigenlijk zelf aan om duurzaam inzetbaar te blijven? En wat verwacht ik op dat gebied van de eigen organisatie? Ook kwam het eigen beleid van Royal IHC m.b.t. een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid aan bod. Wemmers: “Investeer in de mensen die wel willen met je beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in plaats van in de mensen die niet mee willen. Die groep die mee wil wordt daardoor vanzelf groter en duidelijker.”

Van der Pols – De Meza verzorgde de workshop ‘Leiderschap – de nieuwe manager’. “Me becomes we, betrek ieder personeelslid. Een vertrouwensrelatie, een veilige omgeving waarin ieder zich kan ontplooien, is essentieel en doet de motivatie stijgen. Benut de talenten van je medewerkers. Dan wordt werkdruk, werkvreugde. De nieuwe manager is niet reactief maar proactief en speelt geen ‘kiekeboe spelletje’. De nieuwe manager spreekt zijn of haar teamleden aan op gedrag. Achter ieder high performance team staat een goede leider.”

Arnold Birkhoff, van Kneppelhout & Korthals, verzorgde de workshops ‘Goed werkgeverschap vanuit een arbeidsrechtelijk kader’. Birkhoff: “Goed werkgeverschap in het arbeidsrecht is een open norm, een ruimere, algemenere omschrijving is bijna niet denkbaar. Dit is heel bewust gedaan om (technologische) ontwikkelingen in het arbeidsrecht te incorporeren.” Birkhoff nam de deelnemers mee in de veranderende denkbeelden, huidige en toekomstige arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en verraste met uitspraken en praktijkvoorbeelden. De conclusie van een deelnemer: “Als goed werkgeverschap in het arbeidsrecht een open norm is, dan is misschien goed werkgeverschap wel gewoon samen kaders stellen, hoe breed of smal die ook zijn.”

NMT dankt alle aanwezigen en de bevlogen workshopleiders. Ook gaat dank uit naar het A+O Fonds dat deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt.

Fotoalbum

Klik hier om het online fotoalbum te bekijken.