Vul nog snel de internetconsultatie in voor de gewijzigde Regeling Veiligheid Zeeschepen

De veiligheid van personeel aan boord van schepen is internationaal geregeld in de SOLAS -regelgeving van de IMO. Met de komst van windmolenparken en andere offshore-activiteiten is er een categorie Industrial Personnel (IP) bijgekomen. Om werkzaamheden uit te voeren op offshore installaties moeten deze mensen per schip vervoerd worden. Daarom wordt er binnen de Marine Safety Committee van de IMO-regelgeving ontwikkeld om veilig transport en accommodatie van deze categorie personeel mogelijk te maken. NMT zit namens de sector aan tafel bij de IMO, ook bij de ontwikkeling van SOLAS-regelgeving.

Meer informatie

Nieuwe nationale regelgeving

Vooruitlopend op het resultaat van de IMO, heeft de Nederlandse overheid alvast de nationale Regeling Veiligheid Zeeschepen gewijzigd en een internetconsultatie geopend om reacties te verzamelen. Als NMT roepen wij onze leden, waarvoor deze regelgeving relevant is, op om de internetconsultatie in te vullen. Dat kan tot zondag 15 september aanstaande.

Klik hier om de internetconsultatie in te vullen.