WASP-project hijst de zeilen voor driejarige reis

Wie schone scheepvaart zegt, zegt innovatie, emissies en duurzaamheid. Bestaande schepen moeten efficiënter gaan varen, nieuwe schepen moeten worden voorzien van voortstuwing die minder en uiteindelijk geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Oplossingen met windenergie zijn daarom belangrijke energiebesparende technieken. De komende drie jaar onderzoeken verschillende kennisinstellingen, bedrijven en toeleveranciers innovatieve aandrijvingstechnieken met behulp van wind in het WASP-project (Wind Assisted Ship Propulsion). Een Europees innovatieproject van 5,4 miljoen euro, gefinancierd door het Interreg North Sea Europe-programma.

In het WASP-project doen universiteiten, toeleveranciers en reders samen onderzoek naar de haalbaarheid van technologieën met windaandrijving. De nieuwe ideeën en technologieën worden uiteindelijk naar de markt gebracht, waar ze een duurzame bijdrage kunnen leveren aan een groener Noordzeetransportsysteem. Het windrijke Noordzeegebied biedt goede omstandigheden voor innovatieve, geautomatiseerde windenergietechnologieën zoals rotorzeilen, zuigvleugels en stijve zeilen. Naast reductie van CO2-uitstoot (die de maritieme sector zichzelf heeft opgelegd in de Green Deal), zijn windoplossingen ook op commercieel gebied aantrekkelijk gezien de stijgende brandstofprijzen en instabiliteit van de markt.

In het WASP-project brengt Danitsja van Heusden-van Winden van Netherlands Maritime Technology (NMT) alle benodigde expertise samen en verzorgt het projectmanagement: “We zijn blij dat we het WASP-project van start is gegaan en we ons nu kunnen richten op het onderzoek naar verschillende oplossingen voor systemen voor windvoortstuwing. Dankzij de steun van Interreg en de inspanningen van alle projectpartners kunnen we tijdens het project testen op verschillende soorten schepen, routes en zeecondities.”