Werkplekleren levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van werknemers

Uit diverse onderzoeken blijkt dat we het meeste leren op de werkplek. Leren is immers een continu proces dat niet stopt na het afronden van een (vak)opleiding. Maar hoe zorg je er als organisatie voor dat dit structureel en effectief toegepast kan worden? Tijdens de workshop ‘Werkplekleren in de techniek’ gaven Sandra van den Top en Marcel van Dijk van adviesbureau Triamfloat handvatten om werkplekleren toe te passen.

Meer informatie

Eén van de manieren om werkplekleren toe te passen is Job Rotation. Daarmee maak je werknemers breder inzetbaar en bied je ze meer uitdaging. Bijvoorbeeld door productiemedewerkers bij elkaars werk te laten kijken en elkaar instructie te geven, zodat ze uiteindelijk elkaars werk over kunnen nemen. “Als je denkt aan werkplekleren, zorg er dan voor dat er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn en er genoeg structurele begeleiding is”, aldus Marcel van Dijk.

Gratis 32 uur ondersteuning

Voordat je met werkplekleren aan de slag gaat, moeten enkele randvoorwaarden goed zijn ingericht. Zo moet de leiding van het bedrijf bijvoorbeeld het nut en de noodzaak van werkplekleren inzien. De online quickscan heeft al veel technische bedrijven daarbij geholpen. Pas als de randvoorwaarden goed zijn kun je aan de slag met het stimuleren van je werknemers om van elkaar te leren. Zo krijgen ze inzicht in elkaars werk en ontstaat er meer begrip. Via de technische O&O fondsen kun je nu gratis 32 uur ondersteuning krijgen voor de introductie van werkplekleren in jouw bedrijf.

Presentatie workshop Werkplekleren NMT netwerkdag Gouden tips van leden over Werkplekleren