Werkprogramma Maritieme Maakindustrie

Tijdens een werkbezoek aan Werkendam op 2 juli 2016 kreeg minister Kamp van Economische Zaken het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie aangeboden door Roel de Graaf, Managing Director van Netherlands Maritime Technology. Dit werkprogramma maakt deel uit van de uitwerking van de Rijksbrede Maritieme Strategie, die afgestemd is met Nederland Maritiem Land en in januari 2015 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie is in goede samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector (georganiseerd in Nederland Maritiem Land) tot stand gekomen. Er zijn concrete werkafspraken gemaakt over het bevorderen van de bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen, die de sector gezamenlijk met de overheid kan leveren. De sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan emissiereductie, aan energietransitie en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn werkafspraken opgenomen om maritieme innovatie te stimuleren, de export te bevorderen en de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel te waarborgen.

Belangrijkste afspraken Werkprogramma Maritieme Maakindustrie

  1. Versterking van de maritieme kennisbasis – Een sterke kennisbasis is immers essentieel om voorop te blijven lopen en de concurrentie aan te kunnen.
  2. Invullen van de launching customer positie van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij – Een innovatieve thuismarkt versterkt immers de exportpositie.
  3. Verbeteren van duurzame inzetbaarheid van personeel – door een ‘leven lang leren programma’.
  4. Inzet op een internationaal gelijk speelveld (Level Playing Field) voor de bij uitstek internationaal opererende maritieme maakindustrie – Een voorbeeld hiervan is de kritische benadering van de Amerikaanse Jones Act in het kader van de TTIP-onderhandelingen. Verder staan exportpromotie en financiering centraal; een positief voorbeeld is het aanpassen van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering.

Download hieronder de webversie van het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie

Werkprogramma-Maritieme-Maakindustrie-2016-2018-Website.pdf