William Froude’ organiseert symposium: ‘Looking back from 2050’

Op 19 februari 2019 organiseert het Scheepsbouwkundig Gezelschap ‘William Froude’ ter ere van zijn Lustrum een Symposium: ‘Looking back from 2050’. Hiervoor werken ze uitgebreid samen met KIVI MarTec. Het idee is dat de deelnemers (150 ingenieurs en 150 studenten) zich op 19 februari in het jaar 2050 wanen. Volgens de projectie van de VN zijn we in 2050 met 11 miljard mensen op de aarde. Dit heeft ook voor ons als (toekomstige) maritieme professionals grote gevolgen.

Vanuit dat idee wordt teruggekeken op de geschiedenis, dus de tijd tussen 2018 en 2050. Dit gebeurd in drie thema’s: energie, ruimte en transport. Het exacte toekomstbeeld is ontwikkeld door expertgroepen die bestaan uit specialisten en studenten. Met de output van de expertgroepen is de invulling van de dag bepaald. De dag zal bestaan uit een variatie van formats met een maximalisatie van interactie. Daarnaast is er een innovatiemarkt met nieuwe technologieën die nu nog onbekend zijn maar in 2050 veelgebruikt zullen zijn. Zo komt het MARIN met hun model van de drijvende eilanden. Omdat het de bedoeling is dat iedereen zich in 2050 waant wordt het evenement ook afvalvrij neergezet. Samen met alle partners (zoals de locatie LantarenVenster, Rotterdam) is de organisatie in gesprek om al het afval te elimineren in het proces.

Meer informatie en aanmelden kan via symposium.froude.nl