Workshop Slimme productie op de scheepswerf

Onze leden konden gistermiddag een keuze maken uit een gevarieerd programma workshops gegeven door gerenommeerde experts. In de drukbezochte workshop Slimme productie op de scheepswerf werd het optimaliseren van processen besproken.

Johan Verlaan van Machinefabriek De Waal uit Werkendam, vertelde over een ontwikkelingstraject op het gebied van de introductie van lasrobots in de staalproductie. Hij nam ons mee in het traject dat zij hebben afgelegd op het gebied van robotisering, maar vooral ook welke uitdagingen erbij komen kijken. Volgens Verlaan is het belangrijk dat de mind-set bij zo’n verandering goed is. “Bij een relatief klein bedrijf zoals De Waal heeft dit aandacht nodig. Het is natuurlijk heel mooi om een lasrobot te introduceren in je productiecapaciteit, maar zo’n verandering moet gedragen worden door het management om het project te kunnen verwezenlijken”.

Een ander punt dat Johan Verlaan uitlichtte is het denkwerk dat voorafgaand plaatsvindt bij het robotiseren: “Bij de traditionele productie van roeren kunnen we vaak achteraf corrigeren. We zien bij het robotlassen dat je nu aan de voorkant moet denken. De tekeningen moeten honderd procent compleet en correct zijn. De robotlas ziet geen fouten. Naast de bestaande kennis word je dus gedwongen om goed na te denken over de productie. Het is een duur, maar heel leerzaam project.”

In een duopresentatie van Fred de Graaf van Dassault Systèmes en Nick Bakker van NMT werd de analyse van het scheepsbouwproces besproken. Er is een inventarisatie gedaan bij een aantal scheepswerven naar hun productieprocessen met behulp van de systematiek van Dassault Systèmes. De Graaf: “Wat opvalt is dat de maritieme sector veel kan leren van andere industrieën. Als je kijkt naar de auto-industrie gaat het vaak om massaproductie. In de scheepsbouw ligt dat vaak wat moeilijker omdat het ‘one-off’ projecten zijn. De eerste keer moet goed zijn. Daarom hebben wij een aantal combinaties van digitale oplossingen ontwikkeld die we ook in andere sectoren gebruiken. Tools die aan de voorkant bij de conceptdefinitie, via de engineering tot aan de productie kunnen helpen”.

Nick Bakker van NMT: “In ons maritieme innovatieproject ‘Slimme productie’ hebben wij gebruik gemaakt van de digitale systemen van Dassault. De vraag die we bij dit onderzoek hebben gesteld is ‘Hoe volwassen is scheepsbouw in Nederland?’. We hebben daarvoor een aantal scheepswerven bezocht en met een uitgebreid model vrij gedetailleerd naar het productieproces gekeken. In de analyse die we maken, snijden we verschillende zaken aan, maar opvallend is dat het inzicht in wat er allemaal in de scheepsbouwhal gebeurt, beter kan. We zijn een wat conservatieve industrie.”

Presentatie De Waal NMT netwerkbijeenkomst