48 miljoen subsidie beschikbaar voor bij- en omscholing mki

De middel en kleine industrie (mki) krijgt extra geld voor het bij- en omscholen van werknemers. Met dank aan de Tweede Kamer komt er structureel € 48 miljoen vrij om eigen personeel op te leiden en bedrijfsscholen op te richten. Personeel dat al in dienst is, kan uit dezelfde subsidiepot worden bijgeschoold.

Meer informatie

Via een motie die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen hopen de regeringspartijen hiermee de tekorten aan goed opgeleid personeel te voorkomen. De krapte op de arbeidsmarkt is groot en de vraag zal de komende jaren verder toenemen. Zodra meer bekend is over de subsidie en hoe deze is aan te vragen, volgt een bericht via deze website.

Inzetten op duurzame inzetbaarheid, wat levert het maritieme bedrijven op? Bekijk het artikel hierover, opgesteld door de NMT-werkgroep ‘Business Case Duurzame Inzetbaarheid’.