Innovation Banner

Innovatieprojecten

Natuurlijk bouwt NMT zelf geen schepen. Maar wij vinden het wel van groot belang om onze leden te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun maritieme innovaties. Daarom stimuleren wij kennisdeling tussen onze leden en gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de thema’s duurzaamheid, digitalisering en productietechnologie. Hier vind je projecten waar wij aan deelnemen.