Ambtenaren Omgevingswet bezoeken scheepswerf

Op 7 februari 2019 hebben 14 ambtenaren, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet, een bezoek gebracht aan Damen Shiprepair Rotterdam. De Omgevingswet is nieuwe milieuwetgeving die op 1 januari 2021 in werking zal treden. Tijdens dit bezoek is gesproken over welk effect de Omgevingswet heeft op de werkzaamheden die op een scheepswerf plaatsvinden. De ambtenaren hebben een uitgebreide rondleiding gekregen, zodat ze zelf konden zien en ervaren hoe het er op een scheepswerf aan toe gaat.

Meer informatie

Er gaat veel veranderen

Na de ontvangst door Jan Kees Pilaar (Managing Director van Damen Shiprepair Rotterdam), hield Nicole Fikke van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een korte presentatie over de opbouw van de Omgevingswet en de veranderingen ten opzichte van de huidige milieuwetgeving. Ook werd toegelicht hoe het proces tot invoering eruit ziet. In de Omgevingswet worden straks alle wetten voor de leefomgeving gebundeld en gemoderniseerd, dus er gaat veel veranderen. Geruststellend is dat de huidige milieuruimte, die bedrijven hebben bij invoering van de Omgevingswet, behouden blijft. Maar als er na invoering bij de werf of in de omgeving activiteiten wijzigen zullen de nieuwe regels worden gehanteerd.

Knelpunten scheepswerven

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) dat onderdeel is van de Omgevingswet worden de voorschriften beschreven waar bedrijven straks aan moeten voldoen. Tijdens een presentatie hebben Nick Bakker (Sector Manager bij NMT) en Kees Maas (voorzitter Arbo en Milieu Commissie) aandacht gevraagd voor een aantal gewijzigde voorschriften, waarvan ze verwachten dat dit in de praktijk tot knelpunten zal gaan leiden voor scheepswerven. Over deze punten werd constructief van gedachten gewisseld en sommige zullen nog nader worden bekeken.

Na de presentaties was het tijd voor de rondleiding over de werf onder begeleiding van Hein Mangroe en Dennis Snoeijers van Damen Shiprepair Rotterdam. Tijdens de wandeling over het werfterrein is verdere toelichting gegeven over de werkzaamheden die op een werf plaatsvinden. Hoogtepunt van de rondleiding was de afdaling naar de dokvloer van dok 8. Onderin het dok werd goed duidelijk dat er aan erg grote objecten wordt gewerkt op een reparatiewerf.

NMT en Damen Shiprepair Rotterdam kijken terug op een geslaagd bezoek en bedanken de ambtenaren voor hun tijd en aandacht. NMT blijft de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet nauwgezet volgen. Nadere voorlichting volgt als de invoering dichterbij komt.