Bakker Sliedrecht ontwikkelt met succes eerste powerplant beveiliging voor dual fuel-schepen

Bakker Sliedrecht heeft als eerste een powerplant beveiligingssysteem (CDG protection) ontwikkeld voor DP2/3 dual fuel schepen. Het systeem is met succes getest door classificatiebureau DNV GL.

Het Common Diesel Generator beveiligingssysteem van de systeemintegrator wordt als eerste toegepast in een groot kraanschip voor de offshore, dat momenteel in aanbouw is. Het schip heeft een powerplant met vier generatoren van elk 10 megawatt, die zowel op diesel- als LNG kunnen draaien. Geavanceerde beveiliging van de powerplant is essentieel om een black-out bij bepaalde storingen te vermijden en het van positie raken te voorkomen.

Schepen die onder DP2 of 3 varen, moeten te allen tijde op hun positie blijven, ook bij storingen of fouten in het brandstofsysteem, een diesel, een generator, het schakelbord, of
de besturingsinstallatie. Om de gevolgen van storingen te voorkomen wordt de power plant meestal opgedeeld in verschillende eilanden. Dan draaien de dieselgeneratoren echter niet het meest efficiënt en dat is vanuit kosten- en milieuoogpunt onwenselijk. Daarom bedrijft men schepen tegenwoordig liever met (minder) generatoren in parallel bedrijf.

Om te voorkomen dat de generatoren elkaar verstoren is een geavanceerd beveiligingssysteem noodzakelijk. Het CDG-beveiligingssysteem van Bakker Sliedrecht detecteert een ‘zieke’ generator en schakelt deze af voordat hij de ‘gezonde’ generatoren kan beïnvloeden en de hele powerplant instabiel maakt. Bij powerplants die uitgerust zijn met dual fuel-generatoren is dit extra complex omdat duel fuel-motoren op gas zich anders gedragen dan dieselmotoren en onverwacht kunnen omschakelen van gas naar diesel.

Zonder generatorprotectie krijgt een complex DP schip dan ook geen certificaat om in DP2 of 3 gesloten bus modus te opereren. Bakker Sliedrecht startte in 2017 met de doorontwikkeling van een eigen CDG protectiesysteem voor complexe werkschepen. Het systeem is nu zover ontwikkeld dat het toegepast kan worden in het kraanschip. De laatste maanden is het in een proefopstelling van vier generatoren uitvoerig getest tegen de eisen zoals geformuleerd in de ‘DNV GL rules: DNV-RP-D102 closed busties’ met onderliggende regels ‘Part 4: Ch8 Electrical installations & Ch9 Control and monitoring systems’. Het systeem heeft deze tests ook onder dual fuel omstandigheden met glans doorstaan.

Volgens het classificatiebureau wordt het kraanschip het eerste dual fuel DP2 schip dat met een generator protectiesysteem onder klasse wordt gebracht. ,,Je kunt dus zeggen dat we grensverleggend bezig zijn. Onze technologie voorkomt straks dat het schip uit zijn positie gaat,” stelt manager technologie Paul Bracké van Bakker Sliedrecht. ,,Daar is niet alleen het eerste dual fuel generator protectiesysteem voor nodig, maar ook een goed powermanagement en zonebeveiliging systeem, inclusief een deskundige operator. Bakker Sliedrecht was in staat om alle benodigde kennis van dergelijke systemen te combineren en heeft daarmee een resultaat van wereldformaat neergezet.”