Belangenbehartiging; NMT veel aanwezig in Den Haag

In de afgelopen weken is NMT veel in de Tweede Kamer geweest, onder andere voor het bijwonen van de Algemeen Overleggen Maritiem en Handelsbevordering. In deze periode worden veel voor de sector relevante onderwerpen behandeld. NMT levert input op deze onderwerpen en monitort de ontwikkelingen nauwkeurig.

Algemeen Overleg Maritiem

NMT is aanwezig geweest bij het Algemeen Overleg Maritiem in de Tweede Kamer. Belangrijke onderwerpen die op de agenda stonden waren de vervanging van de vloot van de Rijksrederij en de Green Deal. Bij deze Green Deal, waar overheid en bedrijfsleven zich committeren aan acties en maatregelen om de verduurzaming in de scheepvaart te versnellen, was NMT één van de onderhandelingspartners namens de maritieme sector.

Algemeen Overleg Handelsbevordering

Afgelopen week was NMT ook aanwezig bij het Algemeen Overleg Handelsbevordering, eveneens in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderwerp dat hier werd besproken is het terugschroeven van publieke ondersteuning van fossiele brandstofprojecten. NMT pleit, samen met andere maritieme brancheverenigingen (in het verband van Nederland Maritiem Land) voor een realistische transitiefase, waarin oog is voor het economische belang van onze sector en onderscheid wordt gemaakt tussen vuilere en relatief schone brandstoffen, zoals LNG.

Ontwikkelingen rondom asbest

Op dinsdag 4 juni heeft NMT deelgenomen aan de plenaire vergadering van Stichting VIA in Zoetermeer. Tijdens de vergadering zijn de laatste ontwikkelingen rondom asbest, zoals de Batteryspray-methode voor het verwijderen van asbesthoudende pakkingen en het verbod op asbestdaken dat vooralsnog niet doorgaat, besproken. Samen met Stichting VIA zet NMT zich in voor praktische regelgeving voor met name het verwijderingen van asbesthoudende pakkingen.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.