Brexit: bereid je voor!

Tijdens de afgelopen vergadering van de NML Trade Council werd door Rogier van Tooren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voorlichting gegeven over de naderende Brexit. Van Tooren zit in het team van de Europese toponderhandelaar Barnier, die de belangen van de Europese Unie behartigt in de Brexit-onderhandelingen. Onderstaand een aantal zaken die tijdens de voorlichting de revue passeerden.

Wist je dat:

  • de fysieke locatie van je computerserver(s) effect kan hebben op de AVG-regelgeving waaraan je dient te voldoen na een no deal-Brexit?
  • de geldigheid van CE-certificaten, waar veel maritieme toeleveranciers mee werken, bij een no deal komt te vervallen?
  • wereldwijde verzekeringen blijven gelden, maar dat Europese verzekeringen tot problemen kunnen leiden bij zakendoen met Engeland na een no deal-Brexit?
  • een Europese agent na een no deal-Brexit niet zonder meer in Engeland kan blijven werken?
  • de Brexit niet alleen beperkingen, maar ook vele kansen voor maritieme bedrijven met zich meebrengt?
  • voorbereiding op de Brexit van groot belang is, ongeacht een deal of no deal?
  • voorbereiding op de Brexit begint met het doen van de Brexit Impact Scan van RVO? Ga hiervoor naar https://www.brexitloket.nl en doe de scan!

De centrale boodschap van Van Tooren is dat bedrijven zich hoe dan ook, deal or no deal, moeten voorbereiden op de Brexit. Een handige tool hiervoor is de Brexit Impact Scan, die te vinden is via bovenstaande link. Op bovengenoemde website is nog veel meer informatie te vinden over de naderende Brexit.