Interessepeiling: gaat u met NMT mee op handelsmissie?

Via een zorgvuldig samengesteld Trade programma ondersteunt Netherlands Maritime Technology (NMT) u om succesvol internationaal zaken te doen. Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat wij druk aan het werk zijn om het programma voor 2018 voor u vorm te geven. Uw input is nodig. Naast de geijkte beurzen en de populaire Handelsmissie Cruisemarkt heeft NMT voor 2018 een aantal handelsmissies in het vizier in Europa en Azië. Maak vrijblijvend aan ons kenbaar of u geïnteresseerd bent deel te nemen aan één of meerdere handelsmissies.

Vul direct het interesseformulier in.

Wat houdt een handelsmissie via NMT in?

Met NMT mee op handelsmissie betekent dat u in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers bezoeken brengt aan scheepswerven, reders en/of designbureaus. Een bezoek duurt gemiddeld 1,5 – 2 uur waarna u de mogelijkheid krijgt kort uw bedrijf te presenteren. Wanneer mogelijk krijgt u ook een rondleiding door het bedrijf. De gesprekken vinden voornamelijk plaats met de decision makers binnen het bedrijf.

Wat houdt een Technology Exchange Roadshow (TER) in?

Hoge kwaliteitsgesprekken gericht op kennisdeling en introductie van nieuwe producten/innovaties zijn kenmerkend voor TER’s. Deelnemende bedrijven krijgen volop ruimte om de diepte in te gaan in gesprekken met potentiële afnemers. Vaak zijn deze kortdurende roadshows (één tot maximaal drie dagen) gericht op bezoeken aan reders en eventueel aanvullend aan scheepswerven. De programma’s zijn samengesteld rondom actuele thema’s/trends die de organisaties die worden bezocht aanspreken. Bedrijven die willen deelnemen aan een TER worden dan ook altijd gescreend door NMT op geschiktheid voor deelname aan de betreffende TER om de reders/scheepswerven een kwaliteitsprogramma te kunnen garanderen.

Programma ideeën 2018

Hieronder beschreven vindt u de ideeën voor activiteiten van NMT in 2018. Uw input bepaalt of NMT de activiteiten wel of niet gaat uitvoeren. Vul hier het interesseformulier in. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Handelsmissies/TER’s Europa

Handelsmissie Frankrijk
In samenwerking met NBSO Nantes onderzoekt NMT de mogelijkheden voor een handelsmissie Frankrijk, regio Bretagne. Tijdens de missie worden diverse scheepswerven in deze regio bezocht, waaronder STX France.

Technology Exchange Roadshow (TER) Noorwegen
In drie dagen tijd worden diverse Noorse, maritieme regio’s bezocht. Bezoeken aan Noorse reders, scheepswerven en design bureaus staan op het programma. Het thema van deze TER is ‘Sustainable Maritime Solutions’.

Handelsmissie Spanje
De handelsmissie Spanje richt zich op de regio Vigo. De missie biedt een combinatie van bezoeken aan scheepswerven en een bezoek aan de beurs Navalia.

Handelsmissie Kroatië
Tijdens de handelsmissie Kroatië maakt u een reis door Kroatië en brengt u onder andere bezoeken aan scheepswerven in Pula, Rijeka en Split.

Handelsmissie Polen
Deze handelsmissie is gericht op bezoeken aan scheepswerven.

Handelsmissies/TER’s Azië

Handelsmissie/TER Kuala Lumpur
Rondom de beurs OTC Asia gaat u met NMT mee op bezoek bij diverse scheepswerven en/of reders in de regio.

Handelsmissie/TER Indonesië
Surabaya & Jakarta regio; bezoeken aan werven en scheepseigenaren.

Handelsmissie Dalian
Tijdens deze handelsmissie wordt beoogd bezoeken te brengen aan een aantal grote werven en design bureaus, waaronder:

  • CSIC Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.
  • COSCO Dalian Shipyard Co., Ltd.
  • Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd.
  • Dalian Shipbuilding Industry Offshore Co., Ltd.

Het bovenstaande in combinatie met een bezoek aan de beurs Shiptec China in Dalian (24-26 okt 2018).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Trade Promotion Managers van NMT. Voor alle missies in Europa is Joëlla Lucas uw contactpersoon. Voor missies in Azië kunt u terecht bij Marjan Lacet.