Minder risico’s bij het afvoeren van oliehoudend water dankzij de Alfa Laval BlueBox SA

Het niet volgen van de geldende regelgeving bij de afvoer van oliehoudend water blijft een bedreiging voor het milieu. Bovendien is het een kostbare aangelegenheid voor de scheepvaartbranche. Met de Alfa Laval BlueBox SA, een manipulatiebestendig, stand-alone systeem voor het bewaken van het oliegehalte en het opslaan van gegevens, neemt Alfa Laval een zorg weg bij scheepseigenaren en operators.

Meer informatie

Ondanks vele jaren van strenge controles voor wat betreft de afvoerlimieten van oliehoudend water, spelen er nog steeds geruchtmakende zaken die leiden tot extreme boetes of gevangenisstraffen. Uiteraard kan geen enkele onderneming het zich veroorloven om risico’s te nemen wanneer de consequenties zo groot zijn.

Het vinden van een betrouwbare manier om illegale overmatige afvoer te voorkomen heeft dus hoge prioriteit. Alfa Laval heeft dit eenvoudig gemaakt met de nieuwe Alfa Laval BlueBox SA, een manipulatiebestendig systeem voor het bewaken van het oliegehalte (Oil Content Monitor, OCM) en het opslaan van gegevens, dat functioneert als een stand-alone oplossing voor het upgraden van een bestaande installatie voor oliehoudend water.
Waarom worden afvoerregels overtreden?

Volgens de MEPC-regelgeving moeten tanks voor schoon water worden uitgerust met een afzonderlijke OCM om de zuiverheid van het water te controleren voordat het water wordt afgevoerd. “Theoretisch gezien zou dit moeten volstaan”, zegt Shinya Tanehashi, Alfa Laval Global Sales Manager voor behandelingssystemen van oliehoudend water. “Maar het risico van overtredingen wordt groter door het feit dat veel behandelingssystemen voor oliehoudend water, en dan vooral statische olieafscheiders, moeilijkheden ervaren op ruwe zee.”

Hoewel MEPC 107(49) de goedkeuringsprocedures voor de behandeling van oliehoudend water heeft verbeterd, zijn er nog vaak problemen. Sinds 2005 zijn de testen uitgevoerd met olie, water, een stabiele emulsie met fijnstof en een oppervlakteactieve chemische stof. Deze testen zijn echter aan land uitgevoerd en duurden slechts 2,5 uur. Door deze maas in de wet kunnen systemen, door uitsluitend adsorptiefilters te gebruiken, de test eenvoudig doorstaan.

“Filters zijn duur en raken op ruwe zee snel verzadigd, terwijl ze enkel dienen ter compensatie van een gebrekkige werking van de separator”, zegt Tanehashi. “Wanneer de kosten van het schip hoog worden of zich grote volumes oliehoudend water ophopen omdat dit niet voortdurend kan worden verwerkt, is de verleiding groot om oliehoudend water te dumpen.”

Van de juiste manier de enige manier maken

Het antwoord op dit dilemma is te voorkomen dat kan worden geknoeid met de OCM en daarnaast alle gegevens vast te leggen met betrekking tot afvoer buiten het schip en het bewakingsapparaat zelf. Alfa Laval heeft al een aantal jaren een dergelijke oplossing in zijn portfolio, als ingebouwd onderdeel van de Alfa Laval PureBilge-separator: Alfa Laval BlueBox. Op basis van deze oplossing heeft het bedrijf nu de stand-alone BlueBox SA geïntroduceerd.

De BlueBox SA, waarbij alle componenten in een vergrendelbare metalen kast zitten, bewaakt de afvoer van het water. Als het oliegehalte de ingestelde limiet van 5 of 15 ppm overschrijdt, voorkomt de BlueBox SA dat de afvoerklep wordt geopend. Zo wordt ervoor gezorgd dat er niets kan worden afgevoerd wat niet binnen de regels valt. Wanneer de deur van de BlueBox SA wordt geopend, wordt dit bovendien vastgelegd en schakelt de afvoerklep automatisch naar hercirculatie.
“Voor de afvoer buiten het schip moet een groot aantal criteria worden gecontroleerd, zoals de stromingsrichting door de OCM”, zegt Tanehashi. “Alle belangrijke operationele gegevens, inclusief gps-positie, alarmen en het ontgrendelen van de BlueBox SA-afdekking, worden vastgelegd en gedurende 18 maanden bewaard.”

Duidelijkheid voor bemanning en instanties

Als scheepseigenaren de BlueBox SA installeren als aanvulling op een bestaand behandel-ingssysteem voor oliehoudend water, kan het risico van afvoer van oliehoudend water worden geminimaliseerd. De BlueBox SA biedt niet alleen essentiële beveiligingen; het geeft ook een duidelijk signaal aan de bemanning dat naleving van milieuwetgeving serieus moet worden genomen.

De BlueBox SA biedt echter meer dan alleen restricties. Het werk van de bemanning wordt ook gemakkelijker gemaakt: het beheer van oliehoudend water kan eenvoudig worden vast-gelegd en het is erg gemakkelijk om aan te tonen dat de afvoerregels worden gerespecteerd. “Alle gegevens die worden opgeslagen in de BlueBox SA kunnen naar een pdf worden geëxporteerd en worden gedownload op een USB-stick”, legt Tanehashi uit. “Voor de bemanning is het dus erg eenvoudig om aan te tonen dat het vaartuig zich houdt aan de regels van de kustwacht of de Port State Control-instanties.”

Ook een kostenbesparende oplossing voor een schone afvoer

Het installeren van de BlueBox SA kan bovendien ook interessant zijn voor andere zaken dan de naleving van regelgeving. Momenteel stelt de MEPC geen OCM-eisen ten aanzien van schone afvoertanks, waarin stoom, condensaat, afvoer van de boiler, afvoer van de luchtkoeler etc. wordt verzameld. Omdat deze waterbronnen ook olie kunnen bevatten, wordt het verzamelde water echter vaak verwerkt door een behandelingssysteem voor oliehoudend water.

“Als de schone afvoer wordt bewaakt om ervoor te zorgen dat het oliegehalte lager is dan de ingestelde limiet, kunnen schepen het onnodige gebruik van hun separator voor olie-houdend water voorkomen”, zegt Tanehashi. “Zo zorgt de BlueBox SA voor energiebesparing en minder slijtage van de separator zelf. Uiteindelijk leidt dat weer tot lagere OPEX.”

Geen zorgen meer over oliehoudend water

Simpel gezegd is de BlueBox SA een eenvoudig te installeren systeem waarbij de vele voordelen ruimschoots opwegen tegen de eenmalige investering. Als stand-alone oplossing met dezelfde betrouwbaarheid als de BlueBox, die wordt gebruikt met PureBilge, neemt het systeem de zorgen weg die vaak met de behandeling van oliehoudend water gepaard gaan.

“Gemoedsrust kent geen prijs”, zegt Tanehashi. “Maar wanneer wordt gekeken naar de enorme boetes die scheepseigenaren moeten betalen als ze de regels niet naleven, zien ze vaak wel in dat ze beter kunnen worden voorkomen. Ons doel met de BlueBox SA is om scheepseigenaren en operators een gerust gevoel te geven, ongeacht welke installatie voor oliehoudend water ze momenteel ook hebben.”

Ga voor meer informatie over de Alfa Laval BlueBox SA en Alfa Laval’s benadering van de behandeling van oliehoudend water naar www.alfalaval.nl/purebilge