Bedrijfsleven staat garant voor Marktbijdrage sluis Kornwerderzand

26 september 2022

De financiering van de nieuwe zeesluis in Kornwerderzand is in de afsluitende fase gekomen. Het bedrijfsleven zet een serieuze stap voorwaarts door de overheden zekerheid te bieden voor de eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Door de verbreding, verdieping en verlenging van de Sluis kunnen straks meer en grotere schepen de verschillende havens rond het IJsselmeer bereiken en ontstaat er een economische spin-off en groei van werkgelegenheid. Deze stap is een belangrijke impuls voor de maritieme sector rondom het IJsselmeer. Provinciale Staten van Fryslân zullen op 21 december besluiten over de financiering van de sluis en hebben aangegeven dan duidelijkheid te willen hebben over de eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Die zekerheid bieden de bedrijven nu. Bert Weever, ceo van Graansloot in Kampen en Sijbrand de Vries, directeur van De Vries Scheepsbouw in Makkum, zijn voornemens om in te stemmen met de modelovereenkomst die in samenwerking met de Provincie Fryslân aan alle bedrijven wordt voorgelegd en vragen hun collega’s hetzelfde te doen. Daarin wordt afgesproken dat de deelnemende bedrijven gaan betalen voor een passage door grotere schepen zodra de sluis is gerealiseerd. Onderdeel van de overeenkomst is dat ook de routes naar Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad en Kampen bevaarbaar worden gemaakt voor grote zeegaande schepen. Oorspronkelijk hadden de bedrijven de Minister van I&W gevraagd om met een tolwet te komen, maar dit bleek politiek niet haalbaar. De minister vroeg vervolgens de bedrijven om met de provincie afspraken te maken en vast te leggen in de vorm van een overeenkomst. Het opstellen van deze overeenkomsten heeft zorgvuldigheid en daardoor veel tijd gevraagd. Het streven is dat de bedrijven de overeenkomsten in november van dit jaar ondertekenen. De kern van de modelovereenkomst is dat de deelnemende bedrijven een deel van hun extra omzet, die ze verwachten te kunnen realiseren door de verbreding van de sluis, gaan afdragen. Deze afdracht wordt gestort in een door de provincie Fryslân ingesteld fonds dat gaat zorgdragen voor de betaling van de 26,5 miljoen. NMT-voorzitter Bas Ort is blij met deze ontwikkeling: “In december 2021 kwamen de meeste ondernemers bij elkaar in Dronten en daar is breed uitgesproken hoe we deze afspraken wilden vastleggen. Die afspraken zijn vervolgens uitgewerkt in dit modelcontract, wat nu door de provincie ter ondertekening is teruggelegd bij de bedrijven.”