Binnenhof 800X280

Belangenbehartiging: veel aandacht voor maritieme industrie in Tweede Kamer

8 maart 2023

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging.

Debatten Tweede Kamer

In het eerste kwartaal van 2023 zijn er een aantal debatten geweest in de Tweede Kamer waarbij de maritieme industrie veelvuldig is genoemd. Zowel in het plenair debat vestigingsklimaat als in het commissie debat Export Krediet Verzekeringen zijn diverse moties ingediend door Kamerleden en toezeggingen gedaan door de minister die de basis vormen voor een nieuw maritiem industriebeleid. De komende maanden wordt door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie gewerkt aan een strategie voor de maritieme maakindustrie. Daarbij wordt voortgebouwd op de NMT sectorstrategie “Een Future Proof Maritieme Maakindustrie”.

Publicatie Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw 2023 en evaluatie 2024

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid een amendement aangenomen om €2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor verlenging van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Achter de schermen wordt hard gewerkt om de enige tender van 2023 zo snel mogelijk gepubliceerd te krijgen in de Staatscourant. Naar verwachting wordt de tender opengesteld van mei t/m september. Verlenging van de SDS na 2024 zal afhangen van de evaluatie die voor de zomer moet zijn afgerond. NMT is van mening dat voor een goede evaluatie niet alleen gekeken moet worden naar de effectiviteit van de SDS als stimuleringsinstrument voor versnelde marktintroductie van duurzame innovaties in de scheepsbouw, maar ook een analyse gemaakt moet worden van steunmaatregelen in concurrerende scheepsbouwlanden.

5x beter

NMT heeft overleg gehad met 5xbeter om een aantal ontwikkelingen op het gebied van veilig werken door te nemen. Denk hierbij aan procedures voor lasrook, werken op hoogte en besloten ruimtes. Was goed om te horen dat 5xbeter weer op volle sterkte is en volop actief om veilige werkomstandigheden in de metaalsector te bevorderen.

Beroeps competentie profiel

Om te zorgen dat opleidingen goed blijven aansluiten bij  praktijk, kennis en vaardigheden in het bedrijfsleven heeft NMT zitting in diverse beroepenveldcommissies. Recent is voor MBO Maritieme techniek een nieuw Beroeps Competentie Profiel overeengekomen met alle relevante branche- en werkgeversorganisaties. Dit vormt de basis voor de invulling en update van opleidingen op MBO niveau 2 tot 4.

Workshop inleen buitenlandse arbeidskrachten.

Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende internationalisering worden er met regelmaat arbeidskrachten uit het buitenland ingezet, zowel vanuit de Europese Unie als daarbuiten. Op verzoek van de leden heeft NMT op 9 februari een workshop georganiseerd om de kennis op juridische aspecten mbt de Wet arbeid vreemdelingen, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (de zgn. posted workers), de wet Ketenaansprakelijkheid etc. De workshop is goed bezocht en geeft aanleiding tot meer ke