Damen 7

Damen Maaskant zet in op elektrificatie voor toekomst ensisvisserij

30 oktober 2023

Damen Maaskant levert opnieuw een baanbrekende technische oplossing voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Vanaf nu vist de 43 meter lange YE118 van Yerseke 118 Noordland B.V. uit Zeeland op mesheften met een elektromotor op de voortstuwing; een tweede stap naar de volledige elektrificatie van dit vaartuig.

Door de jarenlange samenwerking en de geboden succesvolle technische aanpassingen in 2015 met het oog op veiligheid en vangstkwaliteit, zochten Damen Maaskant en Yerseke 118 Noordland B.V. elkaar twee jaar geleden weer op en bogen zich over de volgende uitdaging; het verlagen van de emissie van stikstofoxiden (NOx). “Met het oog op de nieuwe Wnb-vergunning voor de periode 2024-2029 is het verlagen van de stikstofoxidendeposities in Natura2000 gebieden noodzakelijk om voldoende visuren te krijgen en rendabel te kunnen blijven vissen. Wij zijn samen met Damen Maaskant vroegtijdig begonnen zodat wij hier voor het eind van 2023 klaar mee zijn,” vertelt schipper Robbert Mol.

Volgens Jeroen van den Berg, Commercieel Manager bij Damen Maaskant is de schelpdier- en aquacultuursector nú klaar voor de transitie naar verduurzaming en energie-efficiency en verwijst naar de recent opgeleverde refit van het ensisvaartuig YE118. “Voor nu is nabehandeling van uitlaatgassen, elektrificatie en het toepassen van batterijen de beste oplossing die er is voor deze sector. In de toekomst zal hier de toepassing van e- fuels bijkomen, waarbij dezelfde soort aandrijvingen en accu’s nodig zullen zijn. De YE118 is nu dankzij deze investering on the road to zero emissions.”

Elektromotor

De YE118 beschikte over 2 voortstuwingsmotoren en 2 generatoren. Aan de werf in Stellendam is de conventionele diesel voorstuwingsmotor aan bakboordzijde verwijderd en in samenwerking met Wetec vervangen voor een nieuwe elektromotor (400kW). Met als resultaat een vermindering van bijna 500 kW aan totaal geïnstalleerd vermogen en een vermindering van uitstoot en onderhoudskosten.

Door Yerseke Engine Services (YES) is begin 2023 de bestaande C18 generator set vervangen door een Greenpower GPC18 generator set met ultra low NOx mode. Aan de bestaande stuurboordhoofdmotor (Caterpillar C18) is nu eveneens een uitlaatgassen nabehandelingsinstallatie met ultra low NOx mode toegevoegd. Aan deze ultra low NOx mode is een special interface module toegevoegd waarin de ligging van alle Natura 2000-gebieden is opgenomen. Deze interface is gekoppeld aan de GPS aan boord. Zodra de GPS-positie binnen een Natura 2000-gebied valt schakelt het systeem over naar de ultra low NOx mode en wordt de uitstoot met meer dan 99% gereduceerd.

Na een succesvolle proefvaart afgelopen zaterdag 21 oktober 2023 heeft het schip alweer koers gezet naar de visgronden.

Samenwerking

Damen Maaskant en de researchafdeling van Damen (RD&I) zetten zich al geruime tijd in voor de ontwikkeling en productie van duurzame schepen en zijn nauw betrokken bij oplossingen in de maak voor een toekomst met minimale uitstoot en verlagingen van het totale energiegebruik aan boord van schepen. In 2022 won de werf op de Schelpdierconferentie de duurzaamheidsprijs voor de ontwikkeling van scheepsmotoren met minder CO2 en stikstof uitstoot. Van den Berg: “Dankzij de steun van ons netwerk en lokale toeleveranciers konden we de refit van de YE118 met als succesvol resultaat uitstootvermindering van stikstofoxiden in een zeer korte doorlooptijd van 10 dagen bewerkstelligen. Ook de betrokkenheid en de medewerking van het ministerie van IL&T heeft hier positief aan bijgedragen.”

Damen Maaskant

In 2015 leverde Damen Maaskant een gloednieuw vaartuig op voor Yerseke 118 Noordland B.V. De scheepswerf maakte toen werk van kwaliteitsverbetering van de vangst en veiligheid aan boord. Dit leverde baanbrekende technieken op voor zowel de stabiliteit, het vissen en de verwerking van de vangst.