Damen start divisie Financial Services

9 maart 2021

Per 1 april 2021 start Damen Shipyards Group een gespecialiseerde divisie Financial Services. Deze unit ondersteunt klanten bij de financiering van nieuwe schepen door middel van zowel operational als financial leaseconstructies. Op zich is het niet nieuw dat Damen zijn klanten assisteert bij het aantrekken van financiering voor nieuwe schepen. Dat gebeurt al dertig jaar. “De vraag naar leaseoplossingen neemt echter toe”, legt Jan Willem van Helden, managing director Damen Financial Services, uit. “Door er een aparte entiteit binnen de Group van te maken, kunnen we samen met externe investeerders, banken en specialisten ons aanbod op zowel grote als kleinere schaal optimaliseren, met schepen en diensten als één pakket.”

Ship-as-a-Service

Het voordeel voor de klanten van Damen ligt erin dat ze hun kapitaalinvestering kunnen behandelen als ‘OPEX’; operationele kosten. Voor Damen betekent de extra dienstverlening dat een breder pakket inclusief onderhoud aangeboden wordt, waardoor er bijvoorbeeld beter gestuurd kan worden op een duurzamere inzet van de schepen. Van Helden: “Ship-as-a-Service en circulariteit in de scheepsbouw komen hiermee een stap dichterbij. Bovendien betekent de nieuwe dienst dat we vanuit governance perspectief beter zicht houden op hoe de financiering in elkaar steekt.”

Nieuwe businessmodellen

De werkwijze van de nieuwe divisie opent de weg naar nieuwe businessmodellen voor Damen Shipyards Group. “In het verleden zouden we eerst een schip verkopen en vervolgens onze klant ondersteunen bij de financieringsstructuur”, licht Van Helden toe. “In de nieuwe opzet worden eerst de operationele structuur en het financiële kader gecreëerd, waarna klanten worden benaderd om schepen af te nemen. Hierbij is doorgaans sprake van een laag risico in combinatie met een langere termijn afspraak via een concessie- of chartercontract.” Damen verwacht de eerste tastbare projecten van de nieuwe divisie binnenkort te kunnen aankondigen.