Defensie gaat hulpschepen marine vervangen

23 juni 2022

Het ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat de huidige vijf zeevarende hulpvaartuigen en vijf havenduikvaartuigen van de Koninklijke Marine worden vervangen door acht nieuwe, klimaatneutrale hulpvaartuigen. Het contract voor het ontwerp, de bouw, de levering en de instandhouding van de schepen wordt in concurrentie aanbesteed tussen Nederlandse werven. Als NMT zijn we blij dat Defensie nadrukkelijk kiest voor de eigen maritieme maakindustrie en een actieve rol als launching customer voor klimaatneutrale technologie. De levensduur van de tien hulpvaartuigen waar de Koninklijke Marine momenteel over beschikt, eindigt, afhankelijk van het type schip, tussen 2024 en 2034. De vaartuigen worden vervangen door acht nieuwe schepen, waarmee Defensie bespaart op investerings- en exploitatiekosten en ruimte in het budget creëert om klimaatneutrale technologie toe te passen. De klimaatneutrale technologie vertaalt zich onder andere in de keuze voor scheepsmotoren die op methanol kunnen draaien. Dat zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot van Defensie en een impuls aan de ontwikkeling van klimaatneutrale technologie in Nederland. Volgens de planning worden de nieuwe hulpvaartuigen in de periode 2026-2030 in gebruik genomen. Voor het gehele project is een bedrag van tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro begroot. Nu volgt de verwervingsvoorbereidingsfase. De Tweede Kamer ontvangt in 2024 een zogenaamde D-brief, met daarin het resultaat van deze fase. Lees hier de B-brief project ‘Vervanging hulpvaartuigen’ van het ministerie van Defensie van 16 juni.