Drie NMT Commissies buigen zich over plan van aanpak arbeidsmarktbranding

28 november 2022

Voor veel NMT-leden is het een strijd om iedere dag weer te kunnen beschikken over voldoende technisch personeel. Technisch personeel is schaars en de instroom in technische opleidingen loopt terug. Dat zie je ook in de demografische cijfers; het aantal jongeren daalt. Niet alleen de maritieme sector doet haar uiterste best talent binnen te halen, de concurrentie op dit vlak is groot vanuit de andere technische sectoren. Het is dan ook de hoogste tijd de handen ineen te slaan als branche.  Afgelopen donderdag 24 november bogen drie NMT commissies (Human Capital, Duurzaamheid, Communicatie) zich over het plan van de NMT werkgroep Arbeidsmarktbranding. En dat leverde een schat aan waardevolle suggesties op! De argumenten om nu te starten met een gezamenlijke plan op het vlak van arbeidsmarktbranding stapelen zich op. De Human Capital commissie zag daarin aanleiding voor het opstarten van een werkgroep Arbeidsmarktbranding. Met vertegenwoordigers uit de Human Capital- en Communicatiecommissie, werd dit najaar nagedacht over een hands-on Plan van Aanpak voor een gezamenlijke arbeidsmarktbranding. Twee intensieve sessies van deze werkgroep leverden een concept plan op met diverse denkrichtingen. Annette Opstal, Human Capital Manager bij NMT, presenteerde het plan namens de werkgroep, waarna Joanne Salverda van Royal IHC en voorzitter van de Human Capital commissie, een discussie leidde over de belangrijkste denkrichtingen.

Doelgroepkeuze

De voornaamste doelgroep waar het plan zich op richt zijn jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Juist groepen waarvoor bedrijven vaak minder aandacht hebben, omdat het effect zich pas op de langere termijn uitbetaalt. Door de aanwezigen werd onder andere ook geattendeerd op de doelgroepen ouders/verzorgers en lesmethodeontwikkelaars. De randvoorwaarden voor het van start kunnen gaan met een meerjarige aanpak, passeerden de revue. Daar werd nog een aanvulling op gedaan; er moet een goede ‘lovestory’ komen. En misschien wel meerdere, afgestemd op de beoogde doelgroepen. Ook werd gebrainstormd over de herkenbaarheid van de campagnematerialen. Een logo is een optie, maar wellicht is een avatar of aansprekend stripfiguur passender. Vooral belangrijk is het voortdurend raadplegen van de doelgroepen zelf. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een kinderraad en/of lerarenpanel. De werkgroep gaat zich opnieuw buigen over het plan en hoopt binnenkort tot een definitieve versie te kunnen komen. Naar verwachting gaan de eerste voorbereidende activiteiten om dit plan tot uitrol te brengen, begin 2023 van start.