Enthousiaste groep vanuit Rijkswaterstaat volgde online de training Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers

1 april 2021

Vier ochtenden je verdiepen in de scheepsbouw, en dat fijn en coronaproof vanuit huis. Eind maart volgde een groep van 20 medewerkers van Rijkswaterstaat de training Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers onder leiding van trainer Arnold de Bruijn van NMT. Caroline Schuring - van Woudenberg, Projectmanager ZD C Cluster Rijksrederij Vlootvervanging, was één van hen. We legden haar na afloop een aantal vragen voor. Met welk doel volgden jullie vanuit Rijkswaterstaat de training Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers? "Scheepsbouw is geen corebusiness van Rijkswaterstaat. Een deel van de collega’s die betrokken zijn bij het onderhoud en de nieuwbouw van de schepen van Rijkswaterstaat hebben geen maritieme achtergrond, maar een civieltechnische of andere achtergrond. De ervaring leert inmiddels dat de maritieme sector een ander soort sector is qua werkwijze en cultuur dan de GWW sector, waar veel Rijkswaterstaters in opereren en die de meeste van hen kennen. Daarom vonden we het belangrijk om ook de GWW collega’s, die nu een rol in onderhoud en nieuwbouw hebben, een stukje basiskennis mee te geven van de scheepsbouw/maritieme sector. Dat helpt en komt ook onze samenwerking met onze opdrachtnemers ten goede." Is dat doel behaald? "Wat mij betreft is dat doel grotendeels behaald. We hebben vooral veel basiskennis opgedaan. Met name een stukje algemene maritieme kennis, kennis over het ontwerp- en bouwproces en we kregen inzicht in de werkwijze en cultuur van de maritieme wereld. Bovendien was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Voor ons als Rijkswaterstaat zou een toevoeging over veilig werken tijdens de bouw en keuzes die je maakt op gebied van veiligheid tijdens het ontwerpproces (en het vastleggen daarvan) nog een mooie aanvulling zijn geweest. Hoe geven scheepswerven daar nu aandacht aan en hoe borgen zij dat? Evenals een gedeelte over onderhoud. En dan niet het onderhoud omtrent verlenging van certificering, maar meer het dagelijkse onderhoud." Wat vond je van de training? "Ik vond het zeker interessant; verschillende facetten werden belicht. Van type schepen tot de belangrijkste technische basis. Tegelijkertijd krijg je inzicht in de cultuur en de strenge regelgeving die van toepassing is. Ook vond ik hetgeen verteld werd herkenbaar met hetgeen ik de afgelopen 2 jaar heb gezien en beleefd in de contacten met de maritieme wereld. Daardoor kon ik wel wat specifiekere vragen stellen." Wat was het meest interessant? "Ik heb zelf een civieltechnische achtergrond. Eigenlijk vond ik alles wel interessant. Misschien was achteraf bezien de belichting van de werkwijze en cultuur, nog wel het meest interessant. Dat ligt toch net wat anders dan in de GWW. Zeker als je nieuw bent in deze wereld is dat eigenlijk hele belangrijke informatie." Hoe was het om de training online te volgen? "Dat was eigenlijk prima te doen. Het is toch relatief veel zendwerk, ondanks dat de trainer zeker probeerde wat interactieve momentjes erin op te nemen. Ik vond de spreiding over vier dagdelen ook prima, dan is je aandacht erbij houden ook voldoende goed vol te houden. We hadden elke uur ook 5 tot 10 minuten pauze om de benen even te strekken. Ik weet niet of ik een hele dag zenden prettig had gevonden als het live was geweest. Je mist natuurlijk de echte interactie met andere cursisten zoals je bij een live sessie hebt. Maar wij kenden elkaar natuurlijk bijna allemaal wel omdat we een in house training gevraagd hadden, gezien we met voldoende collega’s waren om de training te volgen." Zou je de training aanraden aan anderen?   "Zeker! En ook digitaal is de training wat mij betreft goed te volgen. De training geeft gewoon goed inzicht in de scheepsbouw als je uit een andere wereld komt. Dat is waardevol en komt de samenwerking ten goede. Er liggen misschien ook kansen voor de scheepsbouw om meer kennis van de werkprocessen van de GWW op te doen en daar onderdelen uit te halen, die ook in het scheepsbouwproces een positief effect dan wel bijdrage kunnen hebben." Op 15 en 16 september staat de volgende training Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers gepland.