Expo

Expo 2025 Osaka Business Event in Leiden

15 mei 2024

Ontdek uw kansen op de Expo 2025 in Osaka, Japan, tijdens het Expo 2025 Osaka Business Event op maandagmiddag 17 juni 2024 in het Stadhuis in Leiden. Deze middag informeren wij u over de Nederlandse plannen voor de Expo. U bent van harte uitgenodigd.

Expo 2025 Osaka

Expo 2025 in Osaka vindt plaats van 13 april tot 13 oktober 2025 in Japan. De organisatie verwacht ongeveer 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers te ontvangen, waarvan ongeveer 90% uit Japan zal komen. Meer dan 160 landen en organisaties nemen deel. Deze editie heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’ en gaat over het vormgeven van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen beïnvloeden.

Nederland en Japan staan voor ingewikkelde wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, verstedelijking, vergrijzing en de energietransitie. Op het Nederlandse paviljoen op de Expo 2025 promoten wij Nederlandse oplossingen voor deze uitdagingen.

De Expo biedt u een uitgelegen kans om zakelijk actief te worden, of uw netwerk verder uit breiden op de Japanse markt. Daarnaast is het een uitstekende gelegenheid om de culturele samenwerking verder vorm te geven.

In 2025 organiseert Nederland rondom de Expo een scala aan activiteiten waaronder handelsmissies, seminars, matchmaking en culturele evenementen. De activiteiten sluiten aan bij de volgende 5 prioritaire thema’s:

 • Energietransitie, duurzaamheid & circulaire economie
 • Tuinbouw en duurzame voedselproductie & -consumptie
 • Life Sciences & Health (inclusief sport & vitaliteit)
 • Hightech en digitalisering
 • Cultuur
Programma Expo 2025 Business Event 17 juni 2024 – Stadhuis in Leiden

13:30 – 14.00          Inloop
14:00 – 15.15          Plenaire sessie met o.a.:

 • Opening door Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Toespraak Japanse Ambassadeur Hiroshi Minami
 • Interview met Commissioner General Marc Kuipers en voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen
 • Presentatie highlights van het Nederlandse paviljoen
 • Culturele presentatie Nieuwe Instituut

15.30-16.45             Break-out sessies op de thema’s:

 • Energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie
 • Tuinbouw en duurzame voedselproductie & consumptie
 • Life Sciences & Health (incl. sport & vitaliteit)
 • High Tech & digitalisering
 • Cultuur (NB op uitnodiging)

16.45-18.00             Netwerkreceptie & informatiemarkt


Deelname en kosten

Bent u al actief in Japan of wilt u uw eerste stappen zetten naar deze interessante markt? Meld u dan nu aan voor het Expo Osaka 2025 Business Event. U kunt zich inschrijven voor 1 break-out sessie.

Aanmelden kan via deze link

De uiterste aanmelddatum is 3 juni 2024. Deelname is gratis.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit evenement? Neem contact op met het organiserend team:

Programmering Expo Osaka 
Willeke van der Dussen, ministerie van Buitenlandse Zaken
E: Expo2025Osaka@minbuza.nl

Cultuur Expo Osaka
Joyce Hanssen, Nieuwe Instituut
E: j.hanssen@nieuweinstituut.nl

Break-out sessies/Zaken doen in Japan
Kamal Afarmach, RVO
E: kamal.afarmach@rvo.nl  

Digitale of logistieke vragen
Vera Foekema / Rosanne Schardijn, ministerie van Buitenlandse Zaken
E: Expo2025Osaka@minbuza.nl

Aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.