Teunis Huibertus Scaled E1678708808455 800X280 (1)

Financiële herstructurering Royal IHC goed nieuws voor de sector

13 maart 2023

Brancheorganisatie NMT ziet de financiële herstructurering van Royal IHC als een belangrijke stap in het voortbestaan van de 80-jarige scheepsbouwer. Royal IHC is een systeemwerf die essentieel is voor het functioneren van de sector en de economie. De financiële herstructurering zorgt voor behoud van werkgelegenheid van haar werknemers en bij de vele maritieme toeleveranciers die van de scheepswerf afhankelijk zijn. Daarnaast is de continuïteit van Royal IHC essentieel voor het behoud van kennis en kunde over bouwen van grote complexe (bagger)schepen in Nederland. De Nederlandse maritieme maakindustrie is een ecosysteem van scheepswerven, ontwerpbureaus, maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Samen ontwikkelen en bouwen zij zeer hoogwaardige, innovatieve en complexe schepen en systemen. In dat maritieme ecosysteem neemt Royal IHC een bijzondere positie in. De afgelopen 80 jaar is er door Royal IHC, samen met andere maritieme bedrijven, veel kennis en kunde opgedaan over het bouwen van grote complexe (bagger)schepen. NMT vindt het van essentieel belang dat deze kennis en kunde behouden blijft voor Nederland. Hiermee zijn we niet alleen concurrerend op de mondiale scheepsbouwmarkt, maar met het onderhouden en versterken van onze kustlijn en binnenwateren dragen we als sector ook bij aan de strategische autonomie van Nederland.   

Extra maatregelen nodig voor bescherming sector

Zeker de markt voor grote complexe (bagger)schepen heeft de laatste decennia last gehad van negatieve economische invloeden en oneerlijke concurrentie vanuit Azië. Dergelijke schepen kunnen daar met behulp van staatssteun 30 tot 40% goedkoper worden gebouwd. Bovendien is kennis en kunde weggelekt naar lagelonenlanden. De positie van Royal IHC toont aan dat er scherpere maatregelen nodig zijn om de Nederlandse en Europese scheepsbouwsector te beschermen. Bovendien zouden overheden als ‘launching customers’ een meer prominente positie moeten spelen en moet de Europese maritieme maakindustrie als strategisch worden gekenmerkt.  

Kansen door verduurzaming

De verduurzaming van de mondiale (zee)scheepvaart, de energietransitie en de offshore wind markt bieden de komende jaren veel kansen. We verwachten dat we daar als sector met onze hoogwaardige maritieme technologie een belangrijke rol in kunnen spelen. Royal IHC maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit.