Havenuitbreiding, digitalisering en duurzaamheid in Latijns-Amerikaanse havens

16 maart 2021

Van 2 tot 4 maart, namen 20 maritieme bedrijven uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk deel aan de regionale digitale handelsmissie over havenontwikkeling in Colombia, Peru en Ecuador. Doelstelling van de missie: leren over nieuwe trends en kansen in de Latijns-Amerikaanse havens, nieuwe en bestaande netwerken aanboren. De missie werd geleid door Thecla Bodewes, recent benoemd boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. De Latijns-Amerikaanse regio is hard geraakt door de pandemie, met een BBP-krimp van 20 procent in sommige landen. De maritieme industrie heeft echter bewezen veerkrachtig te zijn: de exportvolumes in de meeste landen nemen toe (Peru zelfs 20 procent toename) en sommige landen rapporteren hogere TEU-volumes in 2020 dan in 2019. Efficiëntie, baggeren, uitbreiding en modernisering door automatisering en digitalisering waren de terugkerende thema’s tijdens missie.  Daarnaast liggen kansrijke nichesmarkten voor KNL-bedrijven op het gebied van onderwijs, cold chain, duurzaamheid, veiligheid en energietransitie. Tijdens de missie presenteerden de bedrijven hun oplossingen en expertise aan de Latijns-Amerikaanse counterparts. Deze tweede digitale maritieme handelsmissie, georganiseerd door RBD Latam in nauwe samenwerking met Holland House Colombia, volgde op een soortgelijke missie naar Midden-Amerika in december 2020. De missie was gericht op zakelijke kansen voor KNL-bedrijven in Peruaanse, Ecuadoraanse en Colombiaanse havens. Zowel nieuwkomers, zoals Blue 21 (drijvend bouwen), als bedrijven die al lang actief zijn in de regio, zoals Damen (scheepsbouw) en Port of Rotterdam International, deden mee. Twintig bedrijven in totaal, waaronder Delta Security International, gevestigd op Bonaire. Ambassadeurs Nathalie Lintvelt (Peru en Ecuador), Ernst Noorman (Colombia), Hoofd Economische Zaken Caroline Ramaekers (Colombia) en Regionaal Economisch Gezant Marc Hauwert hielden presentaties en modereerden bijeenkomsten tussen de ondernemers en hun Latijns-Amerikaanse counterparts. Er werden virtuele bezoeken gebracht aan de havens van Cartagena, Urabá, Antioquia en Callao, waar lokale partijen de investeringsplannen in haveninfrastructuur presenteerden en het belang van deze investeringen na Covid benadrukten. Ook noemden ze uitdagingen in de havenstadrelatie, zoals beperkte uitbreidingsmogelijkheden, congestie, veiligheid en milieu. Lars Vang Christensen (APM Terminals Lima) lichtte de havenuitbreidingsplannen in Callao toe en de complexiteit van de relatie tussen de haven en de aangrenzende stad. Ontsnapping is uitbreiding naar de zee door landwinning. Rodrigo Salas (Colombian Agency of Infrastructure) vertelde over het Colombiaanse project Canal del Dique, waarvoor Royal Haskoning een studie uitvoerde en wat ook opdrachten kan opleveren voor Nederlandse bedrijven in onder meer baggerwerken. Juan Acosta (Contecar Cartagena) benadrukte de langdurige relatie met Nederlandse maritieme bedrijven zoals STC en hun interesse in innovatie door samenwerking met start-ups en accelerators. Alle Latijns-Amerikaanse havens en terminals onderstreepten hun nauwe relatie met China, hetzij als investeerder, leverancier van apparatuur en / of als terminaloperator. Een andere algemene ‘trend’ zijn de voortdurende uitdagingen met betrekking tot een goede achterlandverbinding; landen missen adequate multimodale systemen. Geen wonder dat Latam-havens hebben behoefte hebben aan innovatie en openstaan voor samenwerking met start-ups en accelerators. Voor veel deelnemers waren bagger- en digitaliseringsmogelijkheden in de Ecuadoraanse havens Guayaquil, Bolivar, Manta en Esmeraldas een eyeopener. Holland House Colombia en STC presenteerden hun recente haven-digitaliseringsstudie voor Ecuador, die voorafgaand aan de missie werd uitgevoerd in opdracht van RBD Latam. Deze studie is een aanvulling op het reeds bestaande rapport over digitalisering in Latam-havens. Missieleider Thecla Bodewes zat de evaluatie van de missie voor. De deelnemers waren positief over digitale missies in het algemeen, vooral als het gaat om eerste-marktcontacten, marktgerichtheid en tijdkostenefficiëntie. 86 procent van de deelnemers gaf aan nieuwe leads voor hun bedrijf te hebben opgedaan, 29 procent gaf aan dat dit zeker tot nieuwe deals zou leiden en 50 procent dacht dat dit het geval zou kunnen zijn. Deelnemers denken ook dat digitale missies blijven, hoewel ze de voorkeur zouden geven aan een combinatie van hybride missies, digitale missies en face-to-face missies. Klik hier voor meer informatie over de missie en de studie over Port Digitalization in Latin America