Binnenhof 800X280

Kabinet en maritieme maakindustrie gaan samen sectoragenda opstellen

16 maart 2023

Om de kansen voor de maritieme maakindustrie te verzilveren en dreigingen het hoofd te bieden slaan de overheid en de sector de handen ineen met het gezamenlijk opstellen van een sectoragenda. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart gevraagd om dit omvangrijke traject als gezant te begeleiden.

Partijen uit de maritieme sector hebben al gezamenlijk een voorstel voor het Nationaal Groeifonds ingediend: het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft tot doel om in Nederland klimaatneutrale en innovatieve schepen te ontwikkelen, te bouwen en te gebruiken. Als start van het traject voor de sectoragenda organiseerde het kabinet afgelopen dinsdag 14 maart een rondetafelbijeenkomst. Hierin spraken ministers Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Van der Maat van Defensie met mkb’ers en grotere bedrijven, kennisinstituten en branchevertegenwoordigers, waaronder NMT-directeur Roel de Graaf.

De gezant maritieme maakindustrie heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van de sectoragenda. Van Bijsterveldt-Vliegenthart vervult deze rol tot 15 september 2023 naast haar reguliere werk als burgemeester van de gemeente Delft.