Kamervragen over betrekken toeleveranciers bij onderzeebotenorder

25 februari 2021

De huidige dialoogfase van de onderzeebotenorder voor de Koninklijke Marine is hét moment voor Nederlandse strategische toeleveranciers om in te stappen. Echter, Defensie praat nog met drie hoofdaannemers. Daardoor moeten toeleveranciers voor drie werven teams van specialisten optuigen. Dit brengt zeer hoge kosten met zich mee, terwijl zeker is dat het werk van twee van de drie teams uiteindelijk verloren gaat. Deze bedrijven worden hiervoor niet gecompenseerd. NMT heeft eerder aandacht gevraagd voor deze nijpende situatie, waarin het vrijwel onmogelijk is voor een groot deel van de Nederlandse maritieme toeleverindustrie om bij te dragen aan de onderzeeboten. Dat heeft grote gevolgen voor het behoud van de onderzeebootkennis en strategische autonomie in Nederland. NMT benadrukt dat de Nederlandse marinebouwindustrie nu de kennis (nog) in huis heeft om in deze fase al een cruciale bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe onderzeeboten. CDA Tweede Kamerleden Martijn van Helvert en Hilde Palland hebben kritische kamervragen gesteld over het moeizame betrekken van Nederlandse strategische toeleveranciers bij de onderzeeboten. NMT kijkt met belangstelling uit naar de antwoorden van de desbetreffende bewindspersonen.