Maritieme sector en maritieme scholen slaan handen ineen op landelijke studiekeuzebeurzen

28 september 2022

De maritieme sector is een belangrijke en groeiende pijler van de Nederlandse economie die voor een grote verduurzamingsopgave staat. Er is een toenemende behoefte aan goed opgeleide mensen in heel veel verschillende beroepen. Echter, de instroom van studenten in het maritieme en maritiem technische onderwijs (Mbo en Hbo) daalt al een aantal jaar op rij. De maritieme sector en het onderwijs hebben daarom de handen ineengeslagen en staan dit najaar gezamenlijke op de vier grote studiekeuzebeurzen. De doelstelling is om de instroom in het maritieme en maritiem technische onderwijs te vergroten om ook in de toekomst een sterke maritieme sector te hebben.

Beleef maritiem

Ieder jaar vinden vier grote studiekeuzebeurzen plaats waar ongeveer 55.000 scholieren in de laatste fase van de middelbare school zich oriënteren op vervolgonderwijs. Onder de noemer “leren werken op en met water” worden aankomend studenten en hun ouders geïnformeerd over maritieme vervolgopleidingen en de werkzaamheden in de maritieme sector. Het beleven staat hierbij centraal. Frits Luijten (coördinator van de onderwijsbeurzen voor de maritieme sector): “Het werken in de maritieme sector speelt zich veelal af buiten het zichtveld, daarom brengen we de maritieme beleving naar de beurzen toe.” In de stand worden diverse doe-activiteiten aangeboden en studenten en starters delen hun eigen verhaal. De onderwijsbeurzen worden gehouden op:
Onderwijsbeurzen       Plaats                                      Datum
Onderwijsbeurs Zuid       Koningshof Veldhoven       30 september & 1 oktober 2022
Onderwijsbeurs Noordoost       IJsselhallen Zwolle        7 & 8 oktober 2022
Studiekeuzebeurs Midden       Jaarbeurs Utrecht        25 & 26 november 2022
Studiekeuzebeurs West       Ahoy Rotterdam        9 & 10 december 2022
  Meer informatie is te vinden op: www.lerenwerkenopenmetwater.nu