OMDS, olie voor de maritieme supply chain

15 juni 2022

Bij de nieuwbouw en het onderhoud van schepen en jachten gaat vaak kostbare tijd verloren met het zoeken naar de juiste technische materialen bij leveranciers. Daarnaast is het uiteindelijke bestelproces vaak niet optimaal. Hierdoor zijn de handling- en faalkosten binnen de maritieme keten relatief hoog te noemen.

One Maritime Data Standard

Voor deze problematiek biedt One Maritime Data Standard (kortweg OMDS) de digitale oplossing. Een sectorspecifieke datastandaard gedefinieerd in onderlinge samenwerking tussen IHC, Boskalis, Van Oord ,Damen Shipyards en 2BA. Het doel? Lagere kosten van orderafhandeling door digitaal bestellen en dankzij een één uniform productdata platform.

Eén centrale productdatabase

Het gaat hier om één centrale database, waarnaar fabrikanten en groothandels hun product- en handelsinformatie  actueel beschikbaar stellen. Zodat afnemers hier op hun beurt efficiënt en snel naar materialen kunnen zoeken om deze vervolgens te selecteren ten behoeve van hun bedrijfsprocessen.

Powered by 2BA

Als platform is door de OMDS-werkgroep gekozen voor de bewezen branchedatapool van de Nederlandse installatiebranche. De 2BA datapool geldt daar al ruim 17 jaar als de facto standaard.

Grootste productdatapool voor technische materialen

In ‘2BA’ liggen meer dan 24 miljoen actuele product- en handelsrecords opgeslagen. Deze worden bij het platform aangeleverd en up-to-date gehouden door ruim 1.200 producenten en meer dan 170 Nederlandse groothandels.

Gebaseerd op internationale standaarden

De database is vanaf oorsprong gebaseerd op het ETIM Technisch Informatie Model. Een Nederlandse vinding, welke inmiddels in 22 landen over de wereld als uniforme taalonafhankelijke productstandaard wordt gehanteerd. Het uitwisselen van data naar en van het 2BA platform geschiedt eveneens op gestandaardiseerde wijze en wel via het DICO-formaat (onderhouden door Ketenstandaard Bouw en Techniek) of het internationale BMEcat 2005 formaat. In Nederland kan op basis van DICO-standaarden de gehele digitale  orderafhandeling worden ingericht.

Oók maritiem-specifiek

Speciaal voor de maritieme sector zijn de bestaande standaarden uitgebreid met branchespecifieke gegevensvelden en productbijlagen. Hiermee ligt nu ook voor de maritieme maakindustrie de weg open voor een sectorbrede digitalisering- en efficiencyslag. NMT juicht dit initiatief dan ook van harte toe!

Deelnemende leveranciers

Klik hier voor een actueel overzicht van deelnemende fabrikanten, agenten en groothandels met producten voor de maritieme maakindustrie. Meer weten over OMDS en 2BA? Kijk op www.omds.nl / www.2ba.nl