Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart

5 oktober 2022

Het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat wil inzichtelijk krijgen hoe de brandstoftransitie naar emissieloos in de zeevaart gaat verlopen. Hiervoor wordt een roadmap ontwikkeld die inzichtelijk moet maken welke brandstoffen een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van een klimaatneutrale zeevaart in 2050 en wat er nodig is om daar te komen. De brede maritieme sector, kennisinstellingen en het ministerie geven gezamenlijk invulling aan de Roadmap gedurende een serie werksessies. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) faciliteert de ontwikkeling van de roadmap. De Roadmap wordt richtinggevend in de transitie en kan de basis vormen voor te maken (beleids)keuzes. Daarom is het van belang dat de kennis, belangen en wensen van de maritieme maakindustrie worden meegenomen. NMT organiseerde daarom vorige week een online informatiesessie waarin RVO en NMT een toelichting hebben gegeven op de ‘Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart’.

Neem deel aan werkgroepen

Binnenkort starten verschillende werkgroepen. Heeft jouw organisatie kennis van of belangen in de brandstoftransitie van de zeevaart en wil je meepraten? Laat het dan weten aan Sander den Heijer. Ook wanneer je specifiek op een onderwerp wilt bijdragen is dat mogelijk. Er zijn werkgroepen rondom verschillende brandstoftypen: biobrandstoffen (exclusief de alcoholen), alcoholen (methanol, ethanol), koolstofloos (waterstof, ammoniak) en een categorie overig (LNG, elektrisch, nucleair,…). Per werkgroep worden verschillende onderwerpen besproken, o.a. technologische ontwikkeling scheepszijde en brandstofzijde, regelgeving, financiering en veiligheid komen aan bod.