Steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de maritieme sector

3 februari 2021

Regelmatig praten we je bij over de ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging. Deze week: steun voor onderzoek en ontwikkeling in de maritieme sector, het betrekken van de Europese maritieme maakindustrie bij de Europese offshore windambities en het emissiehandelssysteem. Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de maritieme sector Na intensief overleg met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie is in de recente COVID-19-steunmaatregelen een plan voor versterking van onderzoek en ontwikkeling voor de sectoren maritiem, automotive en lucht- en ruimtevaart opgenomen. Dat maakt deel uit van het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector. In een motie van het CDA is aan het ministerie van EZK gevraagd om vóór 15 mei een regeling beschikbaar te maken. Het budget voor het onderzoek en ontwikkeling programma is nog niet vastgesteld. Toepassing van lichtgewicht materialen in de maritieme sector NMT is deelnemer aan het Horizon 2020-project RAMSSES, dat als doel heeft om de toepassing van lichtgewicht materialen in de maritieme sector gemakkelijker te maken. Vorige week is een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van vlagstaten en klassebureaus om feedback te krijgen op de richtlijnen die in het RAMSSES-project zijn ontwikkeld. Ook is gesproken over een bijdrage aan een submissie naar de IMO SDC8 (ship design and construction) als input op de evaluatie van MSC.1/Circ.1574 “Ïnterim Guidelines for the application of FRP Elements in Ship Structures”. Betrek Europese maritieme maakindustrie bij offshore windambities De Europese Commissie heeft in het kader van de Europese Green Deal zeer ambitieuze plannen om de Europese offshore windcapaciteit uit te breiden. NMT heeft samen met SEA Europe een position paper geschreven met daarin een pleidooi om deze investeringen ten goede te laten komen aan de Europese maritieme maakindustrie. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat Europese offshore windparken geïnstalleerd en onderhouden worden door schepen die met subsidie op Chinese werven zijn gebouwd. Europese investeringen moeten leiden tot banen en vergroening in Europa. SEA Finance-werkgroep met Europese Commissie en Europese Investeringsbank Op 27 januari vond de SEA Europe Finance-werkgroep plaats. NMT speelt daarin een actieve rol. Er is uitgebreid gesproken met afgevaardigden van de Europese Commissie (EC) over de Europese export kredietregels en met de Europese Investeringsbank (EIB) over het belang van de juiste en voldoende investeringen in de maritieme maakindustrie. De EC en de EIB kregen een uitgebreide presentatie over de effecten van de coronacrisis en de verstorende concurrentie uit Azië op onze sector. NMT: gebruik opbrengsten emissiehandelssysteem voor verduurzaming sector Onderdeel van het voorstel voor de  Europese Green Deal is om de zeevaart onder het emissiehandelssysteem (EU ETS) te laten vallen. NMT steunt het principe dat er een prijs komt op de uitstoot van CO2: dit zorgt voor vermindering van uitstoot en verbetert de business case voor groene schepen. Samen met SEA Europe heeft NMT nu een voorstel gedaan waarbij het principe van ‘een prijs voor uitstoot’ overeind blijft, maar waarbij een aantal ongunstige aspecten van het ETS komen te vervallen én waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de verduurzaming van de sector. Dit voorstel is met diverse beleidsmakers en politici in Den Haag en Brussel gedeeld.