Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) opent twee keer in 2021

20 januari 2021

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) wordt in 2021 conform de wens van de sector twee keer opengesteld. De eerste tender staat open van 25 januari 9.00 uur t/m 2 april 17.00 uur, de tweede tender is open van 14 juni t/m 1 oktober. In elke tender wordt 2,3 miljoen euro verdeeld onder de meest duurzame innovatieve voorstellen. Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie toegewezen zullen krijgen.  De mate van innovatie, duurzaamheidswinst, economisch perspectief, en hoe helder één en ander verwoord is bepalen de score voor een aanvraag. Op donderdag 11 februari van 15:30 – 17:00 uur organiseren NMT en RVO een informatiebijeenkomst om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst zal online worden gehouden via Zoom. Meld je aan via onderstaande knop. Op de dag van de bijeenkomst sturen we je de link voor de bijeenkomst toe.

Over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Via de SDS stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling en eerste toepassing van maritieme innovaties. Door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen. Naast de maatschappij profiteren ook de reders en maritieme toeleveranciers van een versnelde toepassing van duurzame maritieme oplossingen.