Economische Barometer Q3 V3

Verbeterde winstgevendheid voor maritieme maakindustrie in derde kwartaal 2023

28 november 2023

Elk kwartaal worden bedrijven in de sector naar hun oordeel gevraagd over verschillende onderwerpen. De enquêteresultaten van de Economische barometer over het derde kwartaal van 2023 zijn overwegend positief.

Zowel de omzet/afzet als de orderportefeuille zijn gegroeid. Verder verbeterde de winstgevendheid en minder respondenten geven aan last te hebben gehad van een tekort aan productiematerialen. Een aantal respondenten hebben het belang benadrukt van een duidelijk toekomstperspectief vanuit de overheid.