Waar staat IMO, EU en Nederland met de vergroening van de zeescheepvaart?

11 januari 2021

Woensdagmiddag 10 februari (14.00- 16.00 uur) organiseert het Platform Schone Scheepvaart een webinar over de stand van zaken van regelgeving voor de vergroening van de sector. Vier sprekers geven een toelichting op hoe de sector op dit moment werkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en de regelgeving die in ontwikkeling is om aan de klimaatambities te voldoen. De vier sprekers, Nick Lurkin (KVNR), Jan-Willem Verhoef (KVNR), Guilhem Gaillarde (MARIN) en Jan Schreuder (Ministertie I&W), vertellen je in 2 uur alles wat je moet weten over de stand van zaken. Ook is er ruimte voor vragen. Het webinar is gratis te volgen, aanmelden is verplicht.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het webinar.