Propulsion Module 1

Training Marine Propulsion: Marine Internal Combustion Engines, (sustainable) fuels & emissions (module 2)

Training 10 - 11 april 2024

De trainingsreeks Marine Propulsion Systems is een unieke technische en internationaal georiënteerde training voor diegenen die diepgaande kennis willen opdoen van het ontwerp van verschillende maritieme voortstuwingssystemen. De reeks bestaat uit een viertal modules, die in het Engels worden aangeboden. Tijdens deze tweede module ‘Marine Internal Combustion Engines, (sustainable) fuels & emissions’ worden de werkingsprincipes en kenmerken van verschillende typen verbrandingsmotoren, zoals diesel-, gas- en dual-fuel zuigermotoren en gasturbines besproken. Meld je aan

Marjolein Greve

Organisator

Marjolein Greve Adviseur Trainingen +31 6 30 15 02 41

Doel

Aan het einde van deze module is de deelnemer in staat om de juiste verbrandingsmotor voor een schip te selecteren op basis van het verwachte operationele profiel en op basis van de verschillende voor- en nadelen van verschillende maritieme verbrandingsmotoren.

Onderwerpen

  • Verbrandingsmotoren: werkingsprincipe, indicateurdiagram, prestaties, vermogensdichtheid, brandstof- en luchtverbruik, emissies.
  • Werkingsprincipe van: Tweetakt vs viertakt motoren, kruishoofdmotor vs trunkzuigermotor, diesel-, gas- en dual-fuel motoren, gasturbines enz.
  • Turbocharging: drukvulling, werkgebied, sequentiële turbocharging
  • Luchtregelkleppen: afvoerklep, afblaasklep, bypassklep.
  • Thermodynamica: luchtcycli, otto-cyclus, dieselcyclus, seiliger (dubbele) cyclus, efficiëntie, gemiddelde geindiceerde druk, enz.
  • Brandstoffen en brandstofinjectiesystemen: traditionele en hogedrukinjectiepompen en -injectoren, gasinjectiesystemen
  • Gasmotoren en dual-fuel motoren: verschillende types, ontsteking, injectie en de invloed ervan op NOx en methaanslip, kloppen en ontstekingsfouten, luchtovermaat.
  • Gevolgen van duurzame oplossingen voor verbrandingsmotoren en rol van verbrandingsmotoren in de energietransitie.
  • Toepassing brandstofcellen.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor ontwerpers en (sales) engineers die zich bezighouden met de integratie of het ontwerp van maritieme voortstuwingssystemen tijdens de concept- en/of voorontwerpfase. Het is ook interessant voor mensen die tijdens hun (dagelijkse) werk met aspecten van deze systemen in aanraking komen en meer willen weten over het werkingsprincipe van maritieme voortstuwingssytemen.

Cursusmateriaal

Voor deze training gebruiken we het boek ‘Design of Propulsion and Electric Power Generation Systems’ ter referentie. De deelnemers kunnen dit boek van Prof. Klein woud en Prof. Stapersma (uitgave Imarest) en een map met de collegeslides bestellen. Deze items kunnen worden besteld op het inschrijfformulier

Docent

Netherlands Maritime Technology (NMT) organiseert deze module in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft. De docent is professor Peter de Vos MSc, Director of Studies Marine Technology

Cijfer

Deelnemers gaven deze training een 9.

Data

10 en 11 april 2024

Duur

Twee dagen

Tijd

09.00 – 17.00 uur

Location

NMT – Boompjes 40 (of een andere locatie) in Rotterdam

Kosten

Leden  € 1.350-
Niet-leden € 1.700,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De trainingsserie Marine Propulsion bestaat uit 4 modules, waaraan je onafhankelijk van elkaar kunt deelnemen. Als je aan meerdere modules wilt deelnemen, bieden we je een korting op de totaalprijs.

1 module = volledig bedrag

2 modules = 5% korting op het totaalbedrag van beide cursussen

3 modules = 10% korting op het totaalbedrag van de drie cursussen

4 modules = 15% korting op het totaalbedrag van de vier cursussen

Alle modules waarvoor je je hebt ingeschreven, moeten binnen 2 jaar zijn afgerond. De korting wordt verrekend met de laatste factuur.

Indien de organisatie waarvoor je werkt onder de CAO Metalelektro valt, heb je mogelijk recht op een vergoeding uit een van de A+O ontwikkelingsfondsen. Ga naar de websites van A+O Metalelektro (stichting voor ontwikkeling door de sociale partners in de Metalelktro) als je meer informatie zoekt. Valt uw organisatie onder de sociale partners in de metaalbewerking, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding uit een van de OOM-onderwijsregelingen. Ga naar de website van OOM (scholingsinstantie voor de sociale partners in de metaalbewerking) als je meer informatie wilt over deze fondsen.  

Andere modules marine propulsion

Marine Propulsion Module 1: Propulsion Plant Concepts and Basic Ship Hydrodynamics (6 & 7 maart 2024)

Marine Propulsion module 3: Propulsion system integration: Matching machinery and propeller (module 3) – 22 & 23 mei 2024)
Marine Propulsion Module 4: Electrical Drives and Characteristics (13 & 14 maart 2024 en 21 & 22 november 2024)

Meer informatie

Voor meer informatie contacteer Marjolein Greve of Louise de Jong, Adviseurs Trainingen op het NMT kantoor via T +31 (0)88 44 51 000 of E academy@maritimetechnology.nl

Overtuigd? Meld je dan aan