Foto Nma Groep 30 Maart 23 23

Netherlands Maritime Academy

In 2016 is de Netherlands Maritime Academy, kortgezegd NMA, opgericht. Een unieke samenwerking in de branche, waarbij de deelnemende partijen over de eigen schaduw (bedrijfsgrenzen) kijken op het vlak van Learning & Development, van elkaar leren en de branche samen verder ontwikkelen.  

De NMA is een samenwerking van:

Visie van de NMA (herzien in 2023)  

Het creëren van één plek, waar NMA leden (L&D professionals van deelnemende bedrijven) terecht kunnen voor kennisdeling met vakgenoten op thema’s, die relevant zijn voor hun werkzaamheden of de branche zelf.  

Doelstellingen NMA (herzien in 2023): 

  1. De branche verder ontwikkelen door L&D professionals te ondersteunen met kennisdeling; Netwerk vormen voor L&D professionals van NMA partners om kennis op thema’s te delen met regelmatige bijeenkomsten (4x per jaar) in de vorm van workshops, intervisie sessies of experts.  
  2. Gezamenlijk trainingen ontwikkelen o.b.v. behoefte (synergie, lagere ontwikkelkosten) 
  3. Adviesorgaan voor de trainingsportfolio’s van NMA partners, indien gewenst 

Opzet NMA: 

  1. NMA partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de thematische invulling van de bijeenkomsten en het aandragen van onderwerpen 
  2. NMA partners hechten belang aan het vertrouwelijke karakter. Zij staan wel open voor nieuwe partners met interesse om toe te treden tot het samenwerkingsverband 
  3. NMT vervult de rol van secretaris voor de NMA 
  4. NMT informeert haar leden over thematische sessies, wanneer er een openbare sessies wordt georganiseerd.  

Heb je een eigen Academy als bedrijf en wil je meer weten of aansluiten bij dit samenwerkingsverband? Neem contact op met academy@maritimetechnology.nl