Thumbnail 05 Internationaal Gelijk Speelveld

Internationaal gelijk speelveld

De Nederlandse maritieme maakindustrie moet zaken kunnen doen op een gelijk speelveld, zowel mondiaal als binnen Europa. Door beleid van verschillende landen is er sprake van marktverstoringen in de scheepsbouw. Door middel van zowel een algemene als sectorspecifieke industriestrategie, moet de Europese scheepsbouw op een eerlijke manier kunnen concurreren met de rest van de wereld. Daarnaast wordt gepleit voor de hervorming van de WTO, zodat goede internationale handelsregels kunnen worden opgesteld en gehandhaafd.