European Union 155207 1280

Oplossing voor grensweigering non-EU bemanning jachten (>24m)

De bemanning van deze schepen speelt een grote rol tijdens de nieuwbouw en bij onderhoud van bestaande schepen. Deze bemanning begeleidt de werkzaamheden namens de klant en is vaak langere tijd in NL voordat het schip na oplevering met haar bemanning vertrekt. Een nieuwbouw of ombouw duurt als snel enkele maanden tot 2 jaar.

NMT heeft via diverse kanalen geprobeerd uit te leggen dat het zeer vreemd is om bemanning van grote jachten anders te behandelen als bemanning van vrachtschepen en met succes.

Vanaf vandaag geldt er ook uitzonderingsbepalingen voor:  “Zeevarenden die voor een niet-Europese opdrachtgever/eigenaar werkzaam zijn ten behoeve van de bouw, verbouw, onderhoud en oplevering in Nederland van zeewaardige particuliere schepen met een lengte van meer dan 24 meter”

Extra verklaringen te downloaden bij NMT

Om de controleerbaarheid te bespoedigen heeft NMT voor de Koninklijke Marechaussee 2 standaardformulieren opgesteld. Zeevarenden moeten die naast hun zeemansboekje moeten kunnen tonen:

De Koninklijke Marechaussee herkent de formulieren vanaf nu als gevalideerde standaardformulieren