Thumbnail 01 Milieu En Klimaat

Milieu en klimaat

Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn; dat is het hoofddoel van de European Green Deal. Nederlandse maritieme toeleveranciers en scheepswerven staan bekend als koplopers op het gebied van duurzaamheid. Zij willen én kunnen met duurzame, slimme schepen en maritieme technologie bijdragen aan een schonere wereld. Door hun sterke internationale oriëntatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de wereldwijde maritieme sector.

Werkboek Milieumaatregelen scheepswerven

Arbopraktijkboek scheepsbouw