NMT aanwezig bij Algemeen Overleg Materieel Defensie

Wij zetten ons in om de belangen van onze leden te behartigen. Daarom is NMT in de afgelopen weken onder andere aanwezig geweest bij de Kennisavond Scheeps- en Jachtbouw van Stichting OOM, is input geleverd op de herziening van de brandstofvisie en waren wij aanwezig in de Tweede Kamer bij een Algemeen Overleg Materieel Defensie.

Voortgang voorbereiding Green Deal
Op 17 april heeft NMT deelgenomen aan overleg over de Green Deal van een brede vertegenwoordiging uit de maritieme sector met Directeur Generaal dhr. Dronkers van het ministerie van I&W. De knelpunten die NMT samen met de KVNR en MARIN had ingebracht naar aanleiding van het laatste tekstvoorstel zijn toegelicht en besproken. In een volgend overleg met het schrijfteam worden de aangedragen oplossingen omgezet in teksten.

NMT licht leden in over voordelen EU-Japan Economic Partnership Agreement
NMT volgt vanuit Brussel de ontwikkelingen rondom handelsverdragen op de voet. Wij monitoren, vragen onze leden om input en lobbyen om ervoor te zorgen dat onze sector zoveel mogelijk profijt kan trekken uit handelsverdragen die de EU sluit met derde landen. Onlangs heeft NMT een notitie gepubliceerd waarin de voordelen voor onze sector van het EU-Japan Economic Partnership Agreement uit de doeken worden gedaan. Hier lees je meer over deze notitie.

Kennisavond Scheeps- en Jachtbouw
NMT is aanwezig geweest bij de Kennisavond Scheeps- en Jachtbouw van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Metaalbewerking (OOM). Uit hun onderzoek kwam naar voren dat er relatief weinig aan opleiden en ontwikkelen wordt gedaan in de scheeps- en jachtbouw. Stichting OOM wil hier verandering in brengen door specifieke trainingen en cursussen voor scheeps- en jachtbouw aan te gaan bieden. De kennisavond diende om de behoefte van bedrijven te achterhalen. NMT ondersteunt dit initiatief van Stichting OOM van harte.

Herziening brandstofvisie
NMT was aanwezig bij een overleg over de herziening van de brandstofvisie. Deze visie is enkele jaren geleden door het toenmalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkeld, met medewerking van NMT. Doel is om inzichtelijk te krijgen welke energiedragers in de nabije toekomst belangrijk worden in de maritieme sector, en hoe de overheid dit kan faciliteren. Het gaat dan met name om bunkerinfrastructuur. NMT is uitgenodigd om namens de sector input te leveren op de herziening.

Algemeen Overleg Materieel Defensie
Op donderdag 25 april was NMT op de publieke tribune aanwezig bij het Algemeen Overleg Materieel Defensie. Relevante onderwerpen voor onze industrie waren de geringe Nederlandse inbreng bij de order voor de mijnenbestrijdingscapaciteit en vertraging van het besluit over de order voor onderzeeboten. NMT was aanwezig om te monitoren wat er werd gezegd door de bewindspersonen en de Tweede Kamerleden.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.