NMT Magazine: ‘Ontwikkelingen Short Sea Shipping in vogelvlucht’

De Europese short sea shipping industrie herstelt zich geleidelijk van een langdurige en diepe dip in de scheepvaartcyclus. De specifieke short sea vloot krimpt in 3,5 jaar met 10% door verkopen en sloop en nieuwbouw is beperkt.

Meer informatie

Het goederenvervoer in het Europese short sea segment stijgt nu al voor het vierde opeenvolgende jaar en zal in 2017/18 weer het niveau van vóór de financiële crisis bereiken. De groei ligt in lijn met de groei van de Europese economie, die naar verwachting de komende jaren, zij het in een iets lager tempo, zal blijven groeien. De groei van het goederenvervoer doet zich voornamelijk voor bij de natte bulk en containers en in wat mindere mate bij droge lading en ro-ro.

Indien deze ontwikkeling zich voortzet kan de winstgevendheid van de industrie zich verder verbeteren tot een niveau waarop weer een gezonde bedrijfsvoering mogelijk zal zijn en weer aan nieuwbouw/vervanging kan worden gewerkt.

De winstgevendheid van een groep van 13 scheepvaartondernemingen, die helemaal of grotendeels in het short sea segment werkzaam zijn, is sinds 2011 geleidelijk verbeterd. Op basis van de thans bekende cijfers over 2017 van circa 85% van deze scheepvaartondernemingen is de return on invested capital 10,7%, waarmee voor deze bedrijven een gezonde winstgevendheid in zicht komt.

Lees het volledige artikel in NMT Magazine: https://maritimetechnology.nl/nmtmagazine/2018/2/#/30/