NMT vraagt om extra maatregelen voor de Nederlandse maritieme maakindustrie als gevolg van de corona-crisis

De Corona-crisis raakt de Nederlandse maritieme maakindustrie hard en langdurig. Er is sprake van acute vraaguitval door het annuleren, vertragen en niet tekenen van orders. Ook ontstaan er liquiditeitsproblemen. Naast de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid zijn er extra maatregelen nodig voor onze sector. NMT vraagt de Nederlandse overheid om oplossingen voor de vijf meest acute problemen.

De sector ondervindt grote gevolgen door de Corona-crisis. Orders worden geannuleerd en contracten niet ondertekend, zowel in Nederland als in het voor onze export zo belangrijke buitenland. NMT verwacht dat de gevolgen hiervan tenminste 2 jaar effect zullen hebben. Dat komt omdat onze industrie een ketenindustrie is die bovendien na-ijlt op fluctuaties van de economie. Daarnaast hebben verstoringen in andere landen ook effecten in ons land vanwege de hoge mate van internationalisering.
NMT roept de overheid op om snel een vijftal maatregelen te nemen:

  1. Gunstiger voorwaarden voor financiering van werkkapitaal, waardoor scheepswerven en toeleveranciers worden geholpen bij financieringsrisico’s van productiekosten.
  2. Versnellen van de programma’s voor vlootvernieuwing van Rijkswaterstaat en Defensie. Op deze manier krijgt de overheid eerder beschikking over de al geplande schepen en kost het geen steungeld.
  3. Verlengen van de overgangstermijn voor de inbouw van zgn. CCR2 motoren in binnenvaartschepen vanwege vertraging in de oplevering van binnenvaartcasco’s.
  4. Ondersteunen van een coulanceregeling voor binnenkort inwerking tredende wet- en regelgeving voor nieuwbouw zeeschepen, zoals die door NMT wordt ingediend bij de International Maritime Organization (IMO).
  5. Steun bij repatriëring van werknemers en actieve medewerking voor het terughalen van buitenlandse vaklieden wanneer de productie weer wordt opgestart.

Lees hier ons 5-puntenplan

5 acute problemen en oplossingsrichtingen voor de Nederlandse maritieme maakindustrie