Ontwikkelen innovatieve ideeën tijdens de PERISCOPE Idea Jam

Tijdens de PERISCOPE Idea Jam staat de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe Blue Growth innovatieve ideeën centraal. Wil jij hier ook aan meewerken en je netwerk uitbreiden? Kom dan naar de PERISCOPE Idea Jam op dinsdag 29 mei 2018 in Rotterdam, tijdens de tweede dag van de BlueWeek.

De BlueWeek is een uitstekende gelegenheid voor PERISCOPE* om verschillende stakeholders te verzamelen en samen na te denken over innovatieve Blue Growth ideeën. Om dit ontdekkingsproces te bevorderen, biedt PERISCOPE de deelnemers van de BlueWeek de mogelijkheid om deel te nemen aan het samenstellen van een interactieve ranking van allerlei innovatiemogelijkheden. Bovendien wordt aan de deelnemers gevraagd om zelf nieuwe innovatieve ideeën in te dienen.

Marnix Krikke (Innovation & Human Capital Director NMT) bespreekt in de middag de beste ideeën tijdens de integratie- en kennisdelingssessie. PERISCOPE bevordert de ontwikkeling van veelbelovende ideeën en helpt de bedenkers bij het maken van de juiste connecties en bij het zoeken naar financiële ondersteuning.

BlueWeek 2018

De jaarlijks door MARIN georganiseerde BlueWeek vindt deze keer plaats van 28 t/m 30 mei bij STC Group in Rotterdam. De BlueWeek is onderdeel van het BlueForum, een initiatief om slim en duurzaam gebruik van de omgeving door de maritieme (transport) sector te stimuleren. Het doel is om actoren samen te brengen die bij kunnen dragen aan een efficiënte implementatie van de energietransitie. Onder deze actoren vallen de industrie, onderzoeksinstituten, universiteiten en overheidsinstellingen.

De thema’s die centraal staan tijdens de BlueWeek zijn Ocean Energy (getijden-, golf-, wind- en zonne-energie), Blue Life (gebruik van de oceaan voor landbouw, bescherming van het leven in de oceaan), Natural Solutions (op de natuur geïnspireerde oplossingen) en Natural Propulsion voor de scheepvaart (wind, zon, water).

Het programma van de BlueWeek is hier beschikbaar http://www.blueforum.org/?page_id=3107 .

Meld je hier aan voor de PERISCOPE Idea Jam (http://www.blueforum.org/?event=public-event-may-29)

*PERISCOPE ondersteunt de doelstellingen van Interreg North Sea door de cross-sectorale Blue Growth innovatiecapaciteit in de Noordzeeregio te versterken. Dit doet PERISCOPE door de verschillende spelers met elkaar te verbinden (bedrijven, ondernemers, clusters / netwerken, onderzoekers, universiteiten, incubators, investeerders en fondsen, klanten / gebruikers, regionale en lokale autoriteiten en agentschappen voor ontwikkeling / bedrijfsondersteuning). Om kennis uit te wisselen en voor de versnelling en lancering van nieuwe innovatieprojecten voor duurzame bedrijfsontwikkeling.