Oproep aan de overheid om maritieme innovatie positie te geven in Horizon Europe programma

De maritieme sector heeft een oproep gedaan aan de Nederlandse overheid om in de onderhandelingen over het nieuwe Horizon Europe programma de innovatiestrategie van de maritieme sector in te brengen. Momenteel claimen de luchtvaart en de automobielindustrie omvangrijke budgetten in het nieuwe R&D programma en wordt de maritieme sector ondergewaardeerd. De samenleving heeft baat bij ontwikkeling naar emissieloze scheepvaart. De beschikbaarheid van fondsen voor onderzoek en ontwikkeling essentieel om dat doel te bereiken.

Meer informatie

De maritieme sector is een vitale en strategische sector voor Europa. 90% van de internationale handel, 80% van de externe EU handel en 40% van de interne EU handel wordt getransporteerd via het water, waarmee scheepvaart de belangrijkste vervoersmodaliteit voor goederen is. Tegelijk is de scheepvaart verantwoordelijk voor 3,1% van de globale CO2 emissies. Zonder maatregelen groeit dat met een factor 2,5 tot 2050. Reduceren van CO2 emissies is dus een harde noodzaak. De Europese maritieme sector is zich bewust van de noodzaak om daaraan volop bij te dragen.

Verenigd in het Europese Waterborne Technology Platform heeft zij een Strategische Research Agenda ontwikkeld met vergaande ambities richting emissieloos varen. Dat sluit volledig aan bij de strategie van de Europese Commissie voor het realiseren van een welvarende,  competitieve en klimaatneutrale economie. Om de ambities van emissie vrije scheepvaart in 2050 te realiseren moet stevig geïnvesteerd worden in gericht onderzoek, ontwikkeling en innovatie, naast maatregelen op het gebied van regelgeving en financieringen. De sector vraagt daarvoor een substantieel deel van fondsen uit Europese programma’s zoals Horizon Europe beschikbaar te stellen. Dit is verder toegelicht in het volgende persbericht van SEA Europe, de Europese koepelorganisatie van de maritieme industrie.