Primeur voor ENGIE: eerste shore-to-ship LNG bunkerstation van Europa

De haven van Antwerpen en ENGIE hebben een concessieovereenkomst voor 30 jaar gesloten voor de realisatie van een Alter-natieve Energiehub op Kaai 526 en 528 in de haven van Antwerpen. De hub zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aard-gas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport. Daarnaast komen op de locatie een aardgas (CNG) vulpunt en snelladers voor elektrische voertuigen.

Een belangrijke stap

Met de realisatie van de hub zetten de haven van Antwerpen en ENGIE een belangrijke stap in de energietransitie en de verduurzaming van het energieverbruik in de transportsector. De concessie gaat in op 1 oktober 2016 en de eerste fase van de Alternatieve Energiehub zal operationeel zijn vanaf eind 2017.

Bunkerstation voor binnenscheepvaart

Het LNG bunker- en tankstation zal bestaan uit een zelfstandige eenheid met permanente LNG opslagcapaciteit en een flexibele bunker- arm. Afhankelijk van het volume en de verbindingsgrootte van de LNG brandstoftank van het schip, kunnen één of twee pompen worden gebruikt voor het bunkeren. De verbinding van een LNG feederschip voor het vullen van de LNG opslagtank zal met dezelfde aansluiting gebeuren.

‘Zero emissie’ installatie

De installatie is zo ontworpen dat geen lucht-vervuilende of klimaatbelastende emissies worden uitgestoten. De werkwijze is als volgt: wanneer LNG (-162°C) opgeslagen is en niet wordt afgenomen, warmt het onder invloed van de omgevingstemperatuur op. Het wordt gas-vormig, verdampt (boil-off gas) en veroorzaakt een langzame drukopbouw in de opslagtank. Om dit  te beheersen kan het boil-off gas nuttig gebruikt worden: als brandstof om elektriciteit op te wekken voor elektrische laadpalen of voor injectie in het net. Is er geen vraag naar elektriciteit, dan kan het gas, opnieuw af-gekoeld en in vloeibare vorm, teruggevoerd worden naar de LNG opslagtank voor her-gebruik. LNG kan ook op een efficiënte manier omgevormd worden tot CNG. Dit optimalisatie-proces zorgt ervoor dat er geen uitstoot is naar de buitenwereld toe.