Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen

In deze categorie, die buitengewoon goede zaken deed in 2018, steeg de orderintake van luxe riviercruiseschepen flink ten opzichte van 2017. Ook werd veel onderhoud gepleegd. De hellingen en dokken waren steeds goed bezet. In 2018 ontvingen de werven in deze categorie bouwopdrachten voor 185 schepen (2017: 198). Er werden 183 schepen opgeleverd (2017: 155). Waar het aantal nieuwe opdrachten licht is gedaald laat het aantal opleveringen een mooie plus zien. Het orderboek is stabiel gebleven met 143 schepen in portefeuille eind 2018 (2017: 146).

Superjachtbouw

De grootte en daarmee de waarde van superjachten, blijft toenemen. De jachtenbouwers anticiperen hierop door nieuwe productiefaciliteiten te bouwen die grotere schepen aankunnen. In 2018 zijn 25 superjachten opgeleverd (2017: 25 superjachten) met een waarde van afgerond € 1,5 miljard (2017: € 1,2 miljard) en 16 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2017: 18) met een waarde van bijna € 1,1 miljard (2017: € 1,2 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 50 superjachten (2017: 57 superjachten) met een waarde van bijna € 4,1 miljard (2017: € 4,5 miljard).

 

Overige downloads

  Mapping the European Maritime Cluster