Pssst! Op zoek naar meer duiding aangaande de sectorjaarcijfers 2019? Beluister de serie van 5 podcasts! Klik hier.

Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen

Behalve de werven die zich richten op de productie van zeeschepen met een tonnage groter dan 100 GT, zijn er verschillende werven die andere gespecialiseerde schepen bouwen. Dit varieert van grote vrachtschepen voor de binnenvaart en riviercruiseschepen tot kleine havenslepers en loodsboten tot 100 GT. Ook de bouw van zeegaande viskotters wordt tot deze categorie gerekend. In zijn totaliteit was 2019 een redelijk goed jaar voor dit segment. In 2019 ontvingen de werven in deze categorie bouwopdrachten voor 238 schepen (2018: 185). Er werden 182 schepen opgeleverd (2018: 183), nagenoeg gelijk in aantallen ten opzichte van 2018, maar er is wel een forse stijging qua GT en geldwaarde. Waar het aantal opleveringen in aantallen stabiel is gebleven laat het aantal nieuwe opdrachten een mooie plus zien. Het orderboek is gegroeid van 140 schepen in 2018 naar maar liefst 198 schepen in 2019 met een totale waarde van €1.379 miljoen.

In 2019 zijn er 58 ladingvervoerende binnenvaartschepen opgeleverd, dit is een stijging van 35% ten opzichte van de 43 schepen die in 2018 zijn opgeleverd. Het aantal gecontracteerde schepen is ook gestegen van 63 stuks in 2018 naar 76 stuks in 2019. Bij de passagiersschepen (riviercruise- en rondvaartschepen) is het aantal opgeleverde schepen gestegen van 7 schepen in 2018 naar 11 stuks in 2019. De orderintake van 2019 laat met 19 schepen weer een mooie groei zien. De luxe riviercruiseschepen bleven onverminderd populair. Het aantal opgeleverde vissersschepen is van 8 stuks in 2018 gestegen naar 13 stuks in 2019. Een beeld dat past bij de orderintake van eerdere jaren. De orderintake is stabiel gebleven met 13 nieuwe orders in 2019 tegenover 12 stuks in 2018. Daarnaast is er in 2019 weer het nodige gerepareerd en verbouwd aan de kottervloot, maar minder actief dan voorgaande jaren. De orderintake van schepen uit de categorie ‘bedrijfsvaartuigen en klein baggermaterieel’ laat een mooie groei zien. In totaal konden er 125 nieuwe opdrachten worden genoteerd in 2019 tegenover 94 stuks in 2018. De stijging van de orderintake wordt met name veroorzaakt door het klein baggermaterieel, dit deelsegment presteert erg goed met 87 nieuwe orders en 75 opleveringen. De markt voor bedrijfsvaartuigen is het zorgenkindje in dit segment en bij de binnenvaart sleep- en duwboten waren de marktomstandigheden in 2019 wat positiever ten opzichte van 2018. In 2019 is er ook weer veel onderhoud gepleegd en gerepareerd in de binnenvaart. De hellingen en dokken waren goed bezet. Door onzekerheid over tijdige beschikbaarheid van EU Stage V motoren met vermogens boven de 300kW vonden er een fors aantal hermotoriseringen plaats waarbij CCR2 motoren zijn geplaatst.

Superjachtbouw

De waarde van het orderboek is met € 4,0 miljard en 51 jachten van meer dan 24 meter lang redelijk stabiel is gebleven, omdat de waarde van de opleveringen vrijwel gelijk is aan de waarde van de orderintake. De orderintake in 2019 telt 16 jachten met een waarde van iets meer dan €1 miljard en een totaal van 55.927 CGT. Het aantal opleveringen is met 17 schepen in 2019 flink gedaald ten opzichte van 2018. De bestelde schepen zijn groter en exclusiever. Naast de trend van het al maar groter worden van de superjachten is er ook in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid in het ontwerp zoals de toepassing van hybride aandrijfsystemen en innovaties betreffende het design en materiaalgebruik. Daarnaast investeerden verschillende jachtbouwers in nieuwe productiemogelijkheden die geschikt zijn om nog grotere schepen te kunnen bouwen.

Overige downloads

Leden van Netherlands Maritime Technology (NMT) kunnen op aanvraag de nieuwste edities van de SEA Shipbuilding Market Forecasting Report en het SEA Market Forecast Report ontvangen. Neem hiertoe contact op met Michel Koopman, Market Analyst bij NMT.

  Mapping the European Maritime Cluster