Shipathon 2020 gaat niet door

Iedereen in de maritieme sector onderschrijft het belang van voldoende instroom van jong talent, zeker ook op hbo- en wo-niveau. Met de Shipathon heeft NMT in 2018 een succesvolle maritieme hackathon georganiseerd voor studenten en young professionals. De ambitie van NMT was om in maart 2020 een minstens net zo succesvolle 2e editie te organiseren. Helaas hebben wij moeten besluiten om deze editie van de Shipathon niet door te laten gaan.

Alhoewel er veel enthousiasme is in de markt en bij ons als brancheorganisatie, zijn wij er niet in geslaagd om het beoogd aantal sponsors vast te leggen. Daardoor bleef ook de aanmelding van studenten en young professionals achter.

We vinden het erg jammer om deze beslissing te moeten nemen, maar met de huidige financiële middelen kunnen wij niet de kwaliteit en het ambitieniveau realiseren zoals we die voor ogen hadden. De sponsors en de deelnemers die zich al hadden aangemeld hebben wij inmiddels geïnformeerd. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid.