Update voorwaarden scheepswerven en toeleveranciers beschikbaar

De in- en verkoopvoorwaarden voor zowel de scheepswerven en de maritieme toeleveranciers waren aan een herziening toe. Afgelopen najaar zijn concepten gepresenteerd tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst. De verkregen feedback is verwerkt in de definitieve updates die nu beschikbaar zijn. Alleen de inkoopvoorwaarden voor de maritieme toeleveranciers moeten nog herzien worden. Die volgen komend voorjaar.

Meer informatie

Waarom collectieve voorwaarden?
In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek, is een sluitend juridisch kader voor jouw contracten onontbeerlijk. Als lid kun je gebruikmaken van de NMT in- en verkoopvoorwaarden. Ze zijn onderverdeeld voor maritieme toeleveranciers en voor scheepswerven.

Het copyright op deze algemene voorwaarden berust bij NMT. Het staat de leden van NMT vrij deze voorwaarden te kopiëren en te gebruiken. Niet-leden kunnen hiervoor tegen betaling een licentie van NMT verkrijgen. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 1.750,- excl. BTW.

Klik hier voor meer informatie en het downloaden van alle voorwaarden