Vervroegde invoering aanpassing SOLAS vlinderklep

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft NMT ingelicht over gewijzigde regelgeving en gevraagd dit met de leden te delen. Begin juni is in de Maritime Safety Committee van IMO een aanpassing van SOLAS aangenomen, die het mogelijk maakt om een vlinderklep te monteren op het aanvaringsschot. De commissie heeft tevens toestemming gegeven om deze aanpassing vervroegd in te voeren, mits gecommuniceerd met IMO.

De betreffende publicatie (MSC.1/Circ. 1567 – Notification Of Amendments To Solas Regulation II-1/12.5.1) is door Nederland overgenomen als beleidsregel en kan daardoor direct worden toegepast. Het document is beschikbaar gesteld op Netherlands Regulatory Framework (NeRf): https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_176838_14/1/

NMT heeft regelmatig contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport, mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht helpen we u graag verder.