Vragen over inzetbaarheid van werknemers en veilig werken

Hier vind je vragen en antwoorden over inzetbaarheid van werknemers, veilig werken en ARBO. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met ons Coronateam via corona@maritimetechnology.nl of neem rechtstreeks contact opnemen met één van onze Member Advisors.

1.    Intrekken, verplaatsen of afschrijven van vakantie; wat mag, moet en kan?

De Coronacrisis is geen uitzondering op de regel ‘geen arbeid, wel loon’. Daarom wordt door werkgevers ook kritisch gekeken waar zij invloed kunnen uitoefenen op kostenposten voor en/of aanspraken van werknemers. Myrthe van den Heuvel van Pellicaan Advocaten legt uit wat je als werkgever mag, moet en kan. Kijk hier voor meer informatie: https://www.flexnieuws.nl/nieuws/intrekken-verplaatsen-of-afschrijven-van-vakantie-wat-mag-moet-en-kan/

2.    Medewerkers uit het buitenland

Veel NMT-leden werken deels met medewerkers uit andere landen. Wij krijgen signalen van leden die met deze categorie medewerkers problemen verwachten. Veel van de medewerkers uit het buitenland zijn vanwege de omstandigheden al vertrokken of willen dit op korte termijn doen. De vertrekkende medewerkers ervaren problemen door extra grenscontroles of zelfs gesloten grenzen, zoals bijvoorbeeld voor doorreis door Polen door mensen zonder Pools paspoort.

Een nog groter probleem, zo is de verwachting, zal ontstaan voor het terugkeren van deze medewerkers naar hun werk in Nederland. De situatie is zowel in Nederland als in het thuisland van de medewerkers zeer onzeker. De vraag is dan ook of er voldoende mensen beschikbaar zullen zijn als de werkzaamheden in Nederland weer op gang komen. Ook voor de langere termijn maken veel leden zich zorgen over de impact op de beschikbaarheid van werknemers uit het buitenland. Het gaat vaak om specialistisch werk waar in Nederland onvoldoende aanbod van is.

Dit is een van de zaken die wij als NMT goed in de gaten houden en gaan aankaarten bij de overheid om hier een oplossing voor te voorzien. Heb je ook ervaringen of suggesties, laat het ons weten: corona@maritimetechnology.nl

3.    Gezond en veilig werken

  • Bedrijven maken afspraken met hun medewerkers over hoe om te gaan met gedwongen verlof omdat kinderen niet naar school kunnen: soms is het mogelijk om werkzaamheden buiten de normale uren (thuis) uit te voeren en ook zijn er bedrijven die afspraken maken over het deels inzetten van ATV-uren en overwerkuren om zo de gevolgen voor het bedrijf binnen de perken te houden.
  • ArboNed heeft een werkgeversadvies opgesteld om werkend Nederland gezond en veilig aan het werk te houden en de medische en maatschappelijke gevolgen van de huidige corona-uitbraak te beperken. Dit werkgeversadvies wordt continu bijgewerkt. Kijk hier voor meer informatie: https://www.arboned.nl/coronavirus

4.    Geen of minder werk voor personeel

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV). Met deze regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het
UWV een voorschot ontvangen. Lees hier meer over deze regeling:
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronacrisis-now-noodmaatregel/

5.    Hoe laat ik mijn werknemers veilig doorwerken?

In de praktijk blijken de voorgeschreven regels en maatregelen vanuit de overheid niet altijd te kunnen, zoals het spreiden van werktijden en pauzes, maar ook 1,5 meter afstand houden tijdens de werkzaamheden. Maak, indien niet aan alle maatregelen gehouden kan worden, aanvullende afspraken over hoe toch veilig gewerkt kan worden, in overeenstemming met de hygiënerichtlijnen van het RIVM. De bouw- en technieksector hebben gezamenlijk een protocol opgesteld over veilig doorwerken tijdens deze Coronacrisis. De maatregelen die hierin benoemd worden zijn ook voor de maritieme maakindustrie geschikt. Klik hier om het protocol te openen.

Naast deze praktische maatregelen is het ook belangrijk dat arboprofessionals over voldoende informatie beschikken om hun werk goed uit te kunnen voeren. In deze speciale Arbo-inf@ct kennisnieuwsbrief wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over COVID-19 en het bedrijfsgezondheidsbeleid.

  1. Temperatuur meten van werknemers op de werkvloer

Temperatuur van werknemers, klanten of bezoekers meten voordat zij toegang krijgen tot de werkvloer en/of het pand, is niet zomaar toegestaan. Echter mag het wel, maar wel onder strikte voorwaarden en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog steeds bezwaren. Kijk voor meer informatie over wanneer en op welke manier temperaturen wel mag op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-tijdens-corona